Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

naturkunskap/teknik

Skapad 2018-12-12 08:42 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Naturkunskap och teknik är något som väcker barnens nyfikenhet och intresse. Detta är något vi upptäckte då det i vår julkalender ingick en del naturvetenskapliga experiment. Då vi sett att barnen är intresserade och nyfikna på experiment och naturkunskap har vi bestämt att fortsatt med det under vårterminen 2019.

Innehåll

 

December 2018

Under december månad fick barnen möjlighet att utforska pröva olika fysiologiska och kemiska experiment. De har tillsammans i smågrupper diskuterat, funderat och prövat olika hypoteser. 

Vi har tillsammans gjort är en icke nowtonsk massa. Vi har diskuterat hur kommer det sig att den är hård när man kramar den och rinner genom fingrarna när man sträcker ut handen.

Vi har prövat och funderat på vad flyter och vad sjunker i vatten och vad beror det på.

Vi har även byggt upp en vulkan med lava som rinner ut.

Vi har prövat på ytspänning med mjölk karamellfärg och diskmedel. Tillsammans funderade vi kring varför det bara fungerar första gången.

Det vi ser och hör då vi arbetar med de här naturvetenskapliga exprementen tillsammans med barnen är att det väcker barnens nyfikenhet och intresse. Vår upplevelse är att barnen är intresserade och upplever detta som roligt och lustfyllt.

Barnen lyssnar till varandra då de diskuterar och förklarar sina olika tankar och funderingar. De visar och berättar för sina föräldrar och syskon med hjälp av bilder då de blir hämtade.

VÅRTERMINEN 2019 Utveckling av projektet

Under januari har en hel del naturvetenskapliga experiment utforskats och undersökts baren har visat stort intresse och nyfikenhet.

Februari 2019

Under första veckan i februari har vi tillsammans med barnen börjat att utforska och undersöka experiment och fenomen som utgår och bygger på luft.

Vår tanke är nu att barnen ska få möjlighet att fördjupa sin möjlighet att undersöka naturvetenskaplig experiment och fenomen som handlar om och utgår från luft. Det är många av barnen som visat intresse för flygplan och raketer.

För att det ska fungera på ett bra sätt för barnen krävs det att vi som pedagoger ser till att vi har en viss ämneskunskap. Det här är för att det inte bara ska bli ett "göraprojekt". Barnen ska få goda möjligheter att ställa hypoteser reflektera och diskutera olika tankar tillsammans.

Vi kommer att fortsätta att dela barnen i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att pröva och utforska efter sina förutsättningar. Det ger även större möjlighet att alla ska göra sin röst hörd och reflektera tillsammans med andra.

För att ge barnen möjlighet till inflytande över vårt projekt med naturvetenskap/ teknik är det viktigt att vi under processen fotograferar/ filmar och dokumenterar barnens tankar funderingar och hypoteser. Detta måste vi sedan ta med tillbaka till barnen för att vi tillsammans kan föra projektet framåt.

Dokumentationen är även viktig för oss pedagoger att titta på och reflektera tillsammans på för att kunna få syn på barnens lärprocesser.

Vecka 7

Ibland händer det att barnens intresse och nyfikenhet riktas åt ett nytt håll. intresset att bygga raketer blev istället en nyfikenhet att blåsa med sugrör på fjädrar.

Vecka 8 och 9

Barnens utforskande av luft fortsätter, fokus just nu är flygplan. Barnen har provat på och utforskat hur flygplan i olika pappersmaterial och storlek på planen fungerar.

Barnen har en rad olika hypoteser vad det beror på. Det är olika färg på pappret, planen är olika stora, det är olika papper olika tjocka och var man står när man kastar.

Tillsammans provade vi även på att använda flygplanen utomhus. Frågan: flyger planen bättre eller sämre ute? Här hade barnen olika hypoteser de flesta av barnen tyckte att planen flög bättre. Deras hypotes var att det fanns mer luft och att om man klättrade upp på ruschkanan och kastade därifrån gick det bättre för man kom högre upp.

Under 10 och 11 har våra experiment med luft varit lite vilande. 

Vecka 12

har vi tillsammans med barnen börjat reflektera över frågorna: kan man fånga luft? Går det att lägga föremål på luft? Det här testades genom att placera olika föremål på den luft vi fångat i en plastpåse. 

Vecka 13

Då vi försöker följa barnens nyfikenhet när det gäller naturkunskap har vi under föregående vecka uppmärksammat att de har många frågor kring de blommor som vi planterade innan jul. Deras funderingar och tankar var bland annat att flaskorna (som agerade växthus) är smutsiga och blommorna behöver ljus. Tillsammans med barnen bestämde vi oss för att sätta om blommorna i vanliga krukor och så småningom plantera dem utomhus när det blir varmare. Tillsammans har barnen har vi funderat över och diskuterat vad som händer då man sätter frön i jorden. De här tankarna resulterade i att barnen har planterat en tomatskiva och ett antal popcornskärnor. Barnen hade en del funderingar om popcornkärnorna. Vad kommer det upp för något? Några sa det kommer att växa upp popcorn, någon annan att det kommer blommor istället. Vissa funderade över om det kunde komma upp något alls då popcornskärnorna nog var för hårda. Vi kommer med spänning att följa vad som händer i de olika krukorna. 

När vi var på skogspromenad upp till gläntan upptäckte barnen två klungor grodägg i den lilla bäcken som flyter där. Det var något som väckte barnens nyfikenhet, vi kommer att följa hur grodäggen utvecklas. 

Vecka 14  

Redan i början av den här veckan upptäckte barnen att det växer i både krukan med tomatskiva och i den med popcornkärnor. Det barnen reflekterade över och ivrigt visade varandra, oss och sina föräldrar var att de alla växt.

Vecka 16

Påskvecka var vi i gläntan och barnen tittade i bäcken och såg att det fortfarande fanns grodägg där men bara en klunga. 

Vi hittade även att annat ägg i närheten av bäcken. Ett påskägg med popcorn i! Det smakade gott. När det inte var så många popcorn kvar i ägget, gjorde vi ett experiment. Vi testade om popcorn kan flytta och det kunde dom.

I våra krukor växer det, både i den med tomatskivan och i den med popcornkärnorna. Barnen reflekterade över att popcornen växer jättemycket och har blivit så stora att de böjer sig och inte orkar stå upp. För att hjälpa dem att stå upp satte vi tillsammans dit några pinnar.

Vecka 18

Vi har i veckan varit ute och plockat skräp i gläntan. Detta som en del av våran skräpplockarvecka som vi nu har. Barnen hittade plast, papper och metall. Tillsammans plockad vi åtta påsar skräp. Skräpet tog vi med till förskolans soprum. Barnen hittade även ett paket i gläntan med ett meddelande på. Paket var till alla barn på skrutten, för att de är så fantastisk duktiga på att plocka skräp. I paketet fanns det popcorn.

När vi ändå var i gläntan tittade vi till våra grodägg, barnen tittade efter och konstaterade att det fortfarande är ägg och inga grodor. 

Tomatfröna och pocornkärnorna har vuxit så mycket nu att vi tillsammans den här veckan planterat om dem i större krukor.

vecka 20

våra tomatplantorna har vuxit så mycket nu att vi tillsamman bestämde oss för att plantera dem utomhus. Popcornkärnorna har vi tillsammans under veckan tittat på och vattnat lite extra. Men till slut har barnen konstaterat att dom har vissnat.

Vecka 22

När vi var i gläntan den här veckan tittade vi i den lilla bäcken där vi hittat grodägg. Både barnen och vi pedagoger såg att grodäggen var borta, och det fanns inga grodor där heller. Undra vad som har hänt? Det funderar både barnen och vi på. 

Vecka 23

Vi var i gläntan och plockade skräp eftersom det var världsmiljödagen. Några av barnen diskuterade med oss pedagoger kring vad som hänt med grodäggen. En teori vad att det hade blivit grodor som sedan hoppat iväg. En annan att fåglarna ätit upp äggen. 

Vecka 25

Som avslutning på vårt projekt naturkunskap och teknik har vi under en förmiddag upprepat en del av de experiment vi tillsammans gjort. Även nu väckte experimentera tankar och reflektioner om vad som händer och varför. Vi avslutade med att göra en vulkan tillsammans. 

V har tyvärr även under de senaste veckorna kunnat konstatera att tomatplantorna som vi planterats ut inte klarat sig utan vissnat.

ANNLYS AV PROJEKTET 

Det vi sett och hört är att barnens lust, intresse och nyfikenhet av naturkunskap och teknik har utvecklats under projektets gång.Det har blivit en naturlig och självklar del för dem att ställa hypoteser och reflektera över vad som händer och varför. Genom att vi arbetat i små grupper har barnen också lättar kunnat lyssna till kompisarnas tankar och funderingar. Att göra experiment har blivit något som barnen efterfrågar.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: