👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära åk 7

Skapad 2018-12-12 08:55 i Långsjöskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Elektricitet Idag är vårt samhälle uppbyggt och beroende av elektricitet. Elektriciteten är osynlig, men den gör så att vi kan laga mat, betala räkningar, prata i mobiltelefon, använda datorer och mycket mer. I det här arbetsområdet får du lära dig grunderna och få förståelse om elektriciteten.

Innehåll

Förmågor

 • Använda fysikens begrepp, modell och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i natur och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Vad ska jag lära mig?

 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar och giltighet och föränderlighet
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska jag visa det? 

För betyget E

 

 • Kunna att det finns två slags elektriska laddningar.
 • Kunna vad statisk elektricitet är.
 • kunna förklara ström, spänning och resistans
 • vad som avgör resistansen hos en ledare, tjocklek, längd och ämne.
 • redogöra för begreppet åska samt åskledare
 • kunna elektriska symboler
 • Förstå och rita elektriska kopplingsscheman.
 • föra resonemang vad gäller serie- och parallellkoppling av batterier och lampor.
 • Koppla upp elektriska kretsar enligt givet schema.
 • Förstå skillnaden mellan avbrott och kortslutning.
 • Känna till om El-säkerhet i hemmet

För högre betyg

 

 • Mera ingående använda kunskaperna på E-nivå för att förklara begrepp och samband inom ellära och magnetism
 • Använda ohms lag

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta, genomgångar och föra anteckningar, film om elektricitet, arbeta med begrepp och frågor samt praktiska uppgifter.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Matriser

Fy
Ellära

F
E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
(Visades på provet)
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang (inom ellära) och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang (inom ellära) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang (inom ellära) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda utrustning
(Visades vid laborationerna)
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
(Visades vid laborationerna)
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.