👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B kap 8: Geometri

Skapad 2018-12-12 08:56 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering för kap 3: Geometri i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel får eleverna arbeta med räta, trubbiga och spetsiga vinklar. De kommer även arbeta med skala såsom förstoringar och förminskningar mm.

Innehåll

Mål för Kapitel 8: Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna avgöra om en vinkel är spetsig, rät eller trubbig. Du ska kunna förklara varför det är så.

- namnen på olika månghörningar.

- förstå vad som menas med förstoring/ förminskning.

- förstå och kunna använda skala.

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

 •  rät vinkel
 •  spetsig vinkel
 •  trubbig vinkel
 •  störst vinkel
 •  månghörning
 •  sida
 •  hörn
 •  naturlig storlek
 •  förstoring
 •  förminskning
 •  skala
 •  vinkelben
 •  vinkelsumman i en triangel

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken.

Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Vi kommer arbeta en hel del med problemlösnngar.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar på tavlan, där man kan ge sin syn på matematik. ( hur tänker jag?)

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Vi kommer också att avsluta arbetsområdet med en diagnos.

I slutet av detta kapitel kommer eleverna få ett matteprov, där kunskaper från kapitel 8 testas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 8: Geometri

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Du kan avgöra om en vinkel är rät, trubbig eller spetsig.
Du kan namnge olika månghörningar.
Du förstår vad som menas med förstoringar/ förminskningar.
Du förstår och kan arbeta med skala.
Du har förståelse för de olika matteorden inom geometri/ skala.