👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En ö i havet

Skapad 2018-12-12 09:49 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 5 – 6 Svenska
Vi lyssnar på radioteatern och tittar på några avsnitt av serien En ö i havet skriven av Annika Thor.

Innehåll

Vi kommer att:

 • Lyssna på radioteatern En ö i havet
 • Diskutera avsnitten utifrån frågor i smågrupper samt helklass
 • Se några avsnitt av serien En ö i havet - jämföra med radioteatern
 • Träna på att återberätta handling
 • Prata om bokens dramaturgi
 • Skriva en kort text om boken

Lärandemål: 

 • att lyssna och kunna samtala/återberätta innehåll
 • att delta i diskussioner och komma med egna tankar och åsikter kopplat till boken
 • att kunna jämföra radioteater med film
 • att kunna beskriva bokens handling utifrån frågor

Bedömning: 

Vi kommer att titta närmare på: 

 • hur du aktivt deltar i diskussioner och samtal kring det vi lyssnat/sett
 • din text om En ö i havet

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
En ö i havet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Att aktivt lyssna och visar att du förstår det vi lyssnar på genom att kunna återberätta.
Jag lyssnar och kan berätta något om handlingen
Jag lyssnar, kan berätta något om handlingen och kommer med någon egen tanke.
Jag lyssnar, kan berätta om bokens handling och kopplar det till egna tankar och erfarenheter.
Samtala
Att kunna diskutera och samtala kring det vi lyssnat på.
Du deltar i samtal och kommer med någon tanke kring det vi lyssnat på.
Du deltar i samtal och kommer med någon fördjupad tanke kring det vi lyssnat på.
Du deltar i samtal och kommer med flera fördjupade tankar och kopplar till egna erfarenheter.
Jämföra
Du kan jämföra det du lyssnat på med det vi tittat på.
Du kan göra någon jämförelse mellan radioteatern och filmen.
Du kan göra flera jämförelser mellan radioteatern och filmen.
Du kan göra flera jämförelser mellan radioteatern, filmen och fördjupar dessa tankar.
Skriva
Du kan skriva en kort text och svara på frågor kring En ö i havet.
Du besvarar frågorna och ger något exempel från berättelsen.
Du besvarar frågorna mer utvecklat och kan ge exempel från berättelsen.
Du besvarar frågorna mer utvecklat och fördjupar samt ger flera exempel från berättelsen.