👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan, jag vill, jag lär mig

Skapad 2018-12-12 09:56 i Wäktars Mariehamn
Förskolan Åland
Vi kommer att koncentrera oss på barnens eget kunnande och stödja dem i sitt eget lärande, både socialt och i vardagliga rutiner, så som påklädning. Vi lär oss bland annat att dela med varandra, lösa konflikter, vänta på sin tur med mera. Barnens motorik utvecklas bland annat genom lek, skogspromenader och pyssel

Innehåll

 

Mymlornas grovplanering hösten 2018

 


Vi kommer att koncentrera oss på barnens eget kunnande och stödja dem i sitt eget lärande, både socialt och i vardagliga rutiner, så som påklädning.

 

Vi lär oss bland annat att dela med varandra, lösa konflikter, vänta på sin tur med mera. Barnens motorik utvecklas bland annat genom lek, skogspromenader och pyssel.

 

 

 

 

Återkommande under hösten:

 

 • Salen, rörelsebanor, Mini-röris och Hoppa på                                       

 

     • Barnens kroppsuppfattning och grovmotorik utvecklas genom rörelse och lek

       

 

 • Regler och rutiner

 

     • Ger barnen trygghet och struktur

     • Ger viktiga verktyg för sociala sammanhang och skapande av vänskapsband

 

 • Fria leken

 

     • Är en viktig del av verksamheten

     • Stöder jag-utvecklingen, den sociala förmågan, självständighet och empati

     • Barnet utvecklar sin koncentration, sin initiativförmåga, förmåga att hantera besvikelser och lösa konflikter

       

 

 • Sånger, ramsor och sagor

 

     • Förekommer både inplanerat och spontant

     • Viktigt för den tidiga språkutvecklingen och intresset för språket

     • Främjar logik och matematiskt tänkande (bl.a. räkneramsor)

       

 

 • Pyssel och pussel

 

     • Stöder barnens kreativa sida, koncentration och slutförande av en uppgift

     • Utvecklar finmotorik samt teckningsutveckling

     • Tränar barnen i att vänta på sin tur och dela med sig

       

 

 • Genustänk och etnicitet

 

     • Vi erbjuder barnen lika möjlighet oberoende av genus eller etnicitet

     • Variation av leksaker; alla leksaker är inte tillgängliga hela tiden

     • Utklädningskläder utmanar till lek samt tränar deras av- och påklädning

       

       

       

      Med önskan om en trevlig höst!

      Jannica, Anci och Nettan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Förundervisningen ska bereda barnet möjlighet att mogna utifrån sina egna förutsättningar och förebereda barnet för livet. Barnomsorgen ska i nära samarbete med hemmet och grundskolan verka för att övergången mellan stadierna blir så smidig som möjligt för barnet och familjen.
  Fsk Åland
 • Målet för barnets sociala utveckling är att barnet kan anpassa sig till gruppens rutiner och regler, visa självständighet i vardagliga aktiviteter som måltider, hygien och påklädning och ta vara på sina tillhörigheter. I kontakten med andra barn betonas förmågan att i leken utveckla vänskap med andra barn, dela på saker och lösa konflikter på ett bra sätt. Barnet ska vägledas till att följa reglerna i spel och lekar.
  Fsk Åland