Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekens Planering, Barns inflytande 2018/2019

Skapad 2018-12-12 10:20 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att  uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

 

Planerade insatser

Barn har olika rättigheter och möjligheter att uttrycka sig, därför arbetar vi helt olika med olika barn. En insats är att anpassa läsvilan bättre till barn med särskilda rättigheter. Vårt mål är att låta de barn med särskilda rättigheter få en egen lässtund. Detta gäller också på samlingar. Vi avser med detta att ge alla de andra barnen mer utrymme. De har ofta fått stå tillbaka pga av detta.

Vi vill ta mer hänsyn till barnens  åsikter vad gäller utformandet av miljön. Tex i båtrummet och byggrummet.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som " jag tycker... "  

Om alla känner sig sedda och hörda och bättre får utrymme att påverka sin situation förväntar vi oss mindre oro och frustration och mer glädje i gruppen. 

Kännetecken som vi förväntar oss att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning.

  • När barn talar om vad de vill i olika situationer

  • När barn talar om vad de tycker i olika frågor

  • När barn söker egna lösningar på problem som dyker upp

  • När barn i ord och/eller handling visar att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskola

  • När barn använder sig av våra nyckelbegrepp

  • När barn gör egna val

  • När barn vid behov ber om hjälp att välja

 

 

Metodval

Vi för en dokumentation över vilorna och samlingar, förutsättningar kopplat till resultat genom en skriftlig dokumentation.

Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen. Hur vi får syn på de förväntade effekterna som beskriv under Kännetecken. Ex. film från olika situationer, obesrvationer, dokumentationer.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: