👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 0-10, former och begrepp.

Skapad 2018-12-12 10:50 i Slottsjordsskolan Halmstad
Vi kommer att träna grundläggande taluppfattning. Så som antalsuppfattning, ramsräkning - talraden . Detta kommer vi utföra framförallt med hjälp av praktiska övningar men även arbetsblad. Vi kommer även träna på lägesord.
Grundsärskola F – 1 Matematik Verklighetsuppfattning
Du kommer att få arbeta med att koppla rätt siffra till rätt antal 0-10. Du kommer att få lära dig former na och använda matematiska begrepp.

Innehåll

Syfte 

 
 • Jag löser matematiska problem
 • Jag använder matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Jag använder ämnesspecifika ord och begrepp
 

Mål

 • jag deltar/medverkar i ramsräknande upp till 10
 • jag deltar/medverkar i att förstå kopplingen mellan siffra och antal
 • jag deltar/medverkar arbeta med formerna triangel, kvadrat, cirkel och rektangel
 • jag deltar/medverkar i enklare additions uppgifter
 • jag deltar/medverkar 

Innehåll

Jag arbetar med:

 

 • använda tärning, klossar och annat material för att träna antal
 • para ihop sifferkort med klossar
 • para ihop siffror med antal
 • spela memory och andra spel
 • arbetsblad
 • använda oss av iPad och olika appar
 • matematiska ord och begrepp

Bedömning

 • jag visar intresse
 • jag deltar
 • jag bidrar och medverkar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-3

Matriser

Ma VEU
Matematik antalsuppfattning

Ny nivå
Antalsuppfattning 0-3
Jag kan koppla ihop vissa siffror med rätt antal.
Jag kan koppla ihop alla siffror till rätt antal.
Antalsuppfattning 4-6
Jag kan koppla ihop vissa siffror med rätt antal.
Jag kan koppla ihop alla siffror till rätt antal.
Antalsuppfattning 7-10
Jag kan koppla ihop vissa siffror med rätt antal.
Jag kan koppla ihop alla siffror till rätt antal.
Jag kan beräkna enklare addition.
Inom talområdet 0-3
Inomtalområdet 0-6
Inom talområdet 0-10
Jag kan känna igen formerna
Jag kan känna igen kvadrat.
Jag kan känna igen triangel.
Jag kan känna igen cirkel.
Jag kan känna igen rektangel.
Jag använder mig av matematiska ord och begrepp
Jag visar intresse.
Jag deltar.
Jag medverkar och bidrar.