👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2018-12-12 12:13 i Rävlanda skola Härryda
Planering i musik för år 3, 2016/2017
Grundskola 3 Musik
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • sång-lekar
 • rytmikövningar med handklapp
 • att lyssna på olika sorters musik - olika genrer
 • musiklyssnande med samtal om tankar och känslor du får av musiken
 • att lära oss några musiksymboler
 • att sjunga sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.

 

Elevens mål

Du ska kunna:

 • delta när vi sjunger unisona sånger
 • klappa rytm och puls i olika sånger
 • känna till några musiksymboler
 • lyssna aktivt på musik och uttrycka, i ord eller bild, de tankar och känslor du får när du lyssnar
 • några svenska högtidssånger och psalmer

 

Jag kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

  • delta i våra sånger
  • klappa rytmer 
  • gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
  • känna igen några musiksymboler
  • lyssna aktivt till musik och kunna berätta om tankar, känslor och bilder som uppkommer.
  • känna till samt delta aktivt i de sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 3

Sång
Jag deltar i våra sånger
Uppnått
Rytm
Jag kan klappa rytmer
Uppnått
Gestaltning
Jag kan gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
Uppnått
Symboler
Jag känner igen några musiksymboler
Uppnått
Lyssna
Jag lyssnar aktivt till musik och kan berätta om tankar, känslor och bilder som uppkommer.
Uppnått
Högtider
Jag känner till samt deltar aktivt i de sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.
Uppnått