👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Skogen åk 4

Skapad 2018-12-12 12:15 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där eleverna tränar din analysförmåga och din begreppsliga förmåga.
Grundsärskola 4 Naturorienterande ämnen
Ett arbetsområde där du tränar din analysförmåga och din begreppsliga förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att kunna förklara olika samband i skogen med hjälp av biologiska begrepp. 

Bedömning - vad och hur

Vad

Du ska kunna:

- förklara och beskriva likheter och skillnader mellan två träd

- göra en näringskedja 

- veta att några fåglar flyttar och andra stannar på vintern

- berätta något vi använder träden till

- förklara varför lövträden fäller sina löv på hösten

- beskriva något sätt  frön kan spridas

- förklara vad som händer med ett djur som dör i skogen

 

Hur

Du kommer få chans att visa vad du kan genom att rita och skriva, alternativt att göra muntlig redovisning.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer

- arbeta tillsammans, i par och individuellt

- se film

- läsa i böcker

- delta i genomgångar 

- träna genom att göra arbetsblad

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6