👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 5

Skapad 2018-12-12 12:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du behöver enbart läsa texten i fet stil för att förstå vad du ska kunna och hur vi ska arbeta för att nå dit.
Grundskola 5 Matematik Teknik
Vad är programmering? Under vecka 40-43 kommer eleverna i åk 5 att få lära sig mer om och prova på enkel programmering. Det är dags att skriva kod, fånga bananer och rädda världen!

Innehåll

Pedagogisk planering – Teknik/Matematik – Programmering
tidsåtgång 6 veckor

Syfte
Du tränar dina förmågor att…

 • Lösa problem
 • Resonera
 • Använda expertord
 • Identifiera problem

 

Centralt innehåll

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Ma
 • Det binära talsystemet [...]. Ma
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Te

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. Ma
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar [...]. Te

 

Vad kan vi redan om programmering?

Vi vet att…

 • Man måste skriva in koder för att kommunicera med datorn.
 • Man kan inte ge en dator för många instruktioner samtidigt, då fungerar den inte.
 • Koderna består av bara ettor och nollor.

 

Undervisning

 • Programmera på dator
 • Programmera varandra
 • Spel/film
 • Programmerings programmet "CodeMoney"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6

Matriser

Ma Tk
Programmering åk 5

Lösa problem med strategier & metoder
Eleven är på väg mot att lösa enkla problem.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Genomföra konstruktionsarbete
Eleven är på väg att genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.