Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan jag-test i Geometri

Skapad 2018-12-12 12:43 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 4 Matematik
Här kommer dina kunskaper om geometriska former, omkrets, begreppen: sida, kant, hörn, visa hur du tänker och beskriver olika objekt. Du gör en självbedömning hur du tycker det gick, Om du behöver tänka på något/ träna mer.

Innehåll

P= problemlösningsförmågan

B= begreppsförmågan

K och R= kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan

M= metodsförmågan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Vad kan jag-test om geometri

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar
högre nivå
Fråga 1a (M)
Rita en kvadrat med sidan 3 cm. Svara också med en fullständig uträkning på omkretsen.
Glömt enheten cm. Inte använt linjal på rätt sätt. ofullständig uträkning
Omkrets = 3+3+3+3 eller O= 4*3 Omkretsen är 12 cm
Fråga 1b ( M )
Rita en rektangel med längden 5 cm och bredden 2 cm . Svara också med en fullständig uträkning på omkretsen.
Glömt enheten cm. Inte använt linjal på rätt sätt. ofullständig uträkning
Omkretsen = 5+2+5+2 eller O= 2*5+2*2 Omkretsen är 14 cm
Fråga 1c ( M)
Rita en rektangel med längden 12 cm och bredden hälften så bred. Svara också med en fullständig uträkning på omkretsen.
Glömt enheten cm. Inte använt linjal på rätt sätt. ofullständig uträkning
Omkretsen = 12+6+12+6 eller O= 2*12+2*6 Omkretsen är 36 cm
Fråga 2 ( B )
Vad heter objekten/figurerna? 12st
Namngett 8 st Cirkel, kon, rätblock, rektangel, kvadrat, kub, klot(sfär), cylinder, pyramid, femhörning(pentagon), triangel(liksidig), parallellogram.
Namngett alla.
Fråga 3a ( B )
Hur många sidytor har figuren? fig. 1
5 st
Fråga 3a ( B )
Hur många sidytor har figuren? fig. 2
8 st
Fråga 3a ( B )
Hur många sidytor har figuren? fig. 3
6 st
Fråga 3b ( B )
Hur många kanter har figuren? fig. 1
8 st
Fråga 3b ( B )
Hur många kanter har figuren? fig. 2
12 st
Fråga 3b ( B )
Hur många kanter har figuren? fig. 3
12 st
Fråga 4a ( K och R )
Beskriv de geometriska objekten så utförligt som möjligt. Rektangel
Du har använt minst tre begrepp för att beskriva objektet: en fyrhörning, har fyra hörn, fyra sidor, alla hörn är räta vinklar, motstående sidor är lika långa där två sidor är kortare än de andra två, motstående sidor är parallella.
Du har använt minst fyra begrepp
Fråga 4b ( K och R )
Beskriv de geometriska objekten så utförligt som möjligt. Romb
Du har använt minst tre begrepp för att beskriva objektet: en fyrhörning, parallellogram, har fyra sidor, inga hörn är räta vinklar, alla sidor är lika långa, motstående sidor är parallella.
Du har använt minst fyra begrepp
Fråga 5 ( M )
Omkretsen av en kvadrat är 12 cm. Hur långa är sidorna?
3 cm
Fråga 5a ( M )
Rita ett valfritt geometrisk objekt
Inte använt linjal på rätt sätt.
Ritat ett valt geometriskt objekt. som omkretsen kan beräknas.
Fråga 5b ( M )
Mät sidorna och räkna ut omkretsen
Du har inte skrivit hur lång sidorna är på objektet, du har inte angett enheten. Det är inte korrekt svar på omkretsen.
Du har mätt sidorna och beräknat omkretsen med korrekt svar och enhet.
Fråga 6a ( B )
Vilken bokstav står endast i triangeln?
E
Fråga 6b ( B )
Vilken bokstav står endast i cirkeln?
F
Fråga 6c ( B )
Vilka bokstäver står både i rektangeln och cirkeln?
B och G
Fråga 6d ( B )
Vilken bokstav står i tre olika figurer?
C
Fråga 7 ( P )
Hur många rektanglar kan du hitta i figuren?
6-9 st
10-13 st
Fråga 8 ( P )
Hur många trianglar kan du hitta i figuren?
6-9 st
10-13 st
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: