👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ambrahams Barn och Religionerna de Grundade

Skapad 2018-12-12 13:03 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Mellan veckorna 47 och 50 I Det här momentet kommer vi att möte tre av världens fem världsreligioner. Närmare bestämt kristendomen, judendomen och islam. Dessa tre religioner har mycket som skiljer dem åt, men även väldigt mycket som förenar dem. De har till exempel en gemensam teologisk grund, historia och en hel del gemensamma profeter och aktörer. Vi kommer att använda oss av dem för att undersöka vad en religion är. Varför väldigt många människor väljer att ge så stor del av sitt liv till en religion? Samt undersöka ett intressant begrepp: Etik.

Innehåll

 

Centralt innehåll.

·         Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

·         Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

·         Huvuddragen i världsreligionernas historia.

·         Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar


Arbetssätt

Vi kommer att inleda arbetet med övergripande diskussioner om vad religion är, vem som tror och varför? För att sedan gå mer in på djupet om vad de olika relationerna kommer ifrån, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem.

 

Vi kommer däremot inte att vara tvungna att offentliggöra våra egna religiösa åsikter och ståndpunkter, men vi måste kunna diskutera andras!

 

För att träna elevernas studieteknik samt effektivisera lektionstillfällena kommer eleverna få mindre läxor inför flertalet av lektionerna. Läxorna handlar om att förbereda sig inför nästa lektion. De förberedande läxorna kommer att innefatta kortare youtube genomgångar, men kan även handla om att eleven skall fundera över en eller flera ståndpunkter inför nästkommande lektion. Tanken är då att lektionerna kommer att ge fler möjligheter för resonerande oh jämförande inslag, där eleven kan nå längre och fördjupa sin kunskap.

 

Utöver dessa mindre läxor kommer en eller två repeterande läxor, med tillhörande läxförhör.

 

Observera att kunskapsinhämtningen, bearbetningen och analysering sker under lektionstid. Läxor under momentet är antingen 1. Förberedande eller 2. Repetation av faktakunskaper redan behandlad på lektionstid.

 

Under lektionerna kommer vi jämföra de tre olika religionerna: kristendom, judendom och islam via gruppuppgifter samt genomgångar.

 

Eleven kommer utöver det att läsa texter från vårt digitala läromedel samt besvara instuderingsfrågor i syfte att öva resonerande, argumenterande och beskrivande kunskapskrav.

 

Material

·         Youtubeklipp rörande kristendomen, judendomen, islam samt Abraham.

·         Begreppslistor i quizlet ”abrahams barn”

·         Delar av kapitel från Digilär rörande kristendomen, judendomen, islam samt Etik

·         Egna anteckningar från genomgångar och lektionsaktiviteter.

Matriser

Resonemang religion och identitet

E
C
A
Fakta kunskaper
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonemang, samband rörande likheter skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar..
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband och resonemang
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexasamband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonemang religion och identitet
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.