👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - vårt avlånga land

Skapad 2018-12-12 13:13 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Geografi
Sverige är ett långt och smalt land, nästan 160 mil långt. Det är stor skillnad mellan hur det ser ut i norra Sverige jämfört mot i södra. Sverige skiljer sig mot andra länder i världen genom att vi har en lång kust i öster, väster och söder. Sverige har många insjöar, väldigt mycket skog och fyra årstider.

Innehåll

Mål:

Du ska veta:

Varför det ser så olika ut i norra Sverige jämfört med södra.

Hur det är att leva på olika platser i Sverige. (skillnader/likheter)

Var man bor i Sverige och varför man bor där.

Vad det finns för naturtyper i Sverige och var de ligger.

Vilka naturresurser/naturtillgångar vi har i Sverige och hur vi använder dem.

Hur Sveriges natur/kulturlandskap förändras och hur man kan tänka sig att det ser ut i framtiden.

Namngeografi: var landskap, hav, insjöar, vatten, orter, städer, öar, berg ligger och heter.

(För godtagbar förmåga: 6 st landskap, 5 stora sjöar i Sverige, Östersjön, Bottenhavet, Gotland, Öland, Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg och Skanderna).

Träna på kartor (i so-häftet) och på www.webbmagistern.se, www.seterra.se, http://www.toporopa.eu/se/ 

Geografiska begrepp

 

Undervisning:

Diskussioner och övningar

Tolkning av kartor/diagram/bilder (google.earth)

Filmer

Anteckningar - Minneskartor -Stödmallar - Instuderingsfrågor

Läsa och lyssna på faktatexter och skönlitterära texter

 

Bedömning:

Kunskaper om natur- och kulturlandskap och processer som formar/t jordytan. 

Samband mellan natur-  och kulturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning.

Begreppsanvändning

Namngeografi

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Namngeografi-förhör

Deltagande i diskussioner/övningar

Prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6