Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hällby förskola: Matematik

Skapad 2018-12-12 13:20 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
I vår verksamhet vill vi väcka lust och nyfikenhet för matematik. Vi vill att alla barn ska kunna betrakta sig själva som matematiska - Matematisera mera!

Innehåll

 

MATEMATIK

 

Bakgrund:

 

Undervisning i förskolan handlar om att konkretisera upplevelser och för att barn ska få möta matematik på bästa sätt vill vi att de ska få uppleva ämnet med flera sinnen. När vi arbetar med lärande i förskolan ska vi ta tillvara på barns egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för, samtidigt som barnen ska utmanas vidare och inspireras till nya upptäckter och kunskaper. I läroplanen står det att utbildning i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande, den ska vara rolig, trygg och lärorik (Lpfö18, s. 7). På Hällby förskola har vi en ambition om att hela dagen kan vara en lärsituation, på så sätt kan vi ta tillvara på det som barnen är intresserade av samtidigt som vi skapar tillfällen där barnen tillåts matematisera. I läroplanen står det att utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling (Lpfö18, s. 10).

 

När vi arbetar med matematik på Hällby förskola handlar det därför om att erbjuda barnen lärsituationer där de på ett lekfullt sätt kan få förståelse för tid- och rumsuppfattning, olika matematiska begrepp, förståelse för mönster, form, mått, mängd och öva sig i problemlösning. När vi tar tillvara på flera situationer där matematik sker så främjar det barnens vilja att förstå att matematik är väldigt mycket och att alla kan hitta något inom matematikens värld som intresserar. En förhoppning är att väcka nyfikenhet hos barnen där alla kan betrakta sig själva som matematiska

 

 

Syfte:

Vår verksamhet ska ta tillvara på barnens förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över- och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Barn som går hos oss ska få möjlighet att utvecklas och kunna urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och kunna lära sig något om samband mellan begrepp (Lpfö18, s. 14).

 

Målformulering:

 

Vi vill:

 

·       Använda vardagen som lärsituation

·       Stimulera barnens lärande inom matematik genom lek

·       Låta barnen möta matematik med flera sinnen

·       Visa på hur flera material kan användas i matematiska situationer

·       Använda oss av pedagogisk dokumentation

 

 

Arbetssätt:

 

Vi kommer att:

 

·       Vi anammar ett matematiskt synsätt när vi observerar för att fånga upp situationer i vardagen där matematik sker

·       Ta tillvara på stunder där vi kan skapa en lärsituation baserad på matematik, till exempel hallsituationen (kan du hitta ett par vantar)

·       Uppmuntra barnen att tillsammans- och på egen hand lösa problem.

·       Arbeta med våra lärmiljöer så att de bjuder in till att kunna uppleva matematik med flera sinnen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: