👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 - Multiplikation och division

Skapad 2018-12-12 13:58 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Matematik
Visste du att du kan använda dig av räknesättet multiplikation istället för att räkna upprepad addition? Visst ser det lättare ut att räkna 9 * 5 istället för 9+9+9+9+9? Vi ska också lära oss mer om division.

Innehåll

VAD?

Du kommer få lära dig:

 • olika knep för att lära dig de olika multiplikationstabellerna
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikation och division med tiotal och hundratal.
 • problemlösning med multiplikation.
 • Innehållsdivision och delningsdivison
 • Sambandet mellan multiplikation och division

HUR?

I vår undervisning kommer vi att ha:

 • genomgångar.
 • gruppuppgifter.
 • eget arbete i matematikboken.
 • spel och användning av Ipad.
 • diskussioner.

 

BEDÖMNING:

 

Vi kommer bedöma:

 • hur du använder dig av de olika matematiska begreppen.
 • hur du använder dig av huvudräkning när det gäller multiplikation.
 • hur du muntligt och skriftligt redogör för dina uträkningar.
 • vilka strategier du använder vid problemlösning.

 

Ämnesspecifika ord:

 

multiplicera

multiplikation

faktor

produkt

dividera

division 

säljare

nämnare

kvot

samband

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6