👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Vatten åk.2

Skapad 2018-12-12 14:19 i Furuhällsskolan Härryda
Tema Vatten
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vatten

Innehåll

Syftet med undervisningen

Tema vatten syftar till att ge eleverna kunskap om hur de kan utföra olika experiment som visar ett ämnes tre olika former och deras formövergång samt hur lösningar och blandningar kan separeras. 

Det här ska du lära dig

 • Vattnets olika former fast, flytande och gas.
 • Hur övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning går till. 
 • Vattnets kretslopp. 

Så här kommer vi att arbeta.

- vi kommer att göra olika experiment med vatten och blandningar.

- vi kommer att diskutera i grupp. 

- vi kommer att se på filmer som handlar om vatten. 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

- se att du aktiv på lektionerna.

- du deltar i diskussioner. 

- du kan förklara vattnets olika former. 

- förklara hur övergångarna går till med vatten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3