👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupputveckling

Skapad 2018-12-12 14:32 i Teknikförskolan Halmstad
Förskola

Innehåll

Grupputveckling  2018-12-12 

Syfte 

  • Vi vill att alla barn ska känna trygghet och tillhörighet i gruppen.  

Läroplansmål i fokus 

  • Utveckla sin identitet och känna trygghet i den. 

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 

  • Vem är jag och vem får jag vara i förskolans miljö. 

  • Att våga vara en i gruppen och känna trygghet i den. 

  • Respekt och förståelse för verksamheten. 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

  • Närvarande och nyfikna pedagoger som uppmuntrar och stöttar varje enskilt barn. Pedagogen ger barnen goda förutsättningar för den fria leken genom ett tillåtande och positivt förhållningssätt. Barnen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och kunskap.

  • Utmanande samlingar i mindre grupper.  

  • Skapa ett klimat där barnen kan känna sig trygga och medvetna om hur verksamheten fungerar.