👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska tala inför grupp

Skapad 2018-12-12 14:47 i Rävlanda skola Härryda
Tala för år 6
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska träna på att uttrycka oss i tal. Du ska kunna göra enkla muntliga redovisningar av material du själv har skrivit.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Aktivitet/arbetssätt

 • redovisningar av egna arbeten
 • högläsning
 • lyssna på sina egna texter
 • diskussioner i par eller i grupp

Det här ska du visa att du kan

- delta i ett samtal med att ställa följdfrågor, ge feedback till varandra.
- att förbereda en presentation
- att använda stödord, mindmaps eller tankekartor
- tala inför publik (andning, pauser, ögonkontakt, prata fritt, tonläge)
- att dela upp din presentation i inledning, innehåll samt avslutning


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska Tala inför grupp ht 18

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Samtal
Du behöver utveckla din förmåga att aktivt delta i ett samtal och ställa följdfrågor som för samtalet framåt.
Du kan aktivt delta i ett samtal och ställa följdfrågor som för samtalet framåt.
Presentationer
Att kunna förbereda och genomföra en redovisning
Du behöver träna på att, förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse (redovisning).
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser (redovisningar) med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Elevbedömning och bearbetning
Du behöver träna på att ge och ta emot enkla tips och omdömen för att du själv ska kunna förbättra dina presentationer.
Du kan ge ett utvecklande omdöme. Du kan även själv ta emot tips och omdömen för att bearbeta din egen eller en kamrats presentation.