👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet - en fiktiv persons kommunikationsmönster

Skapad 2018-12-12 14:47 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Pedagogik

Matriser

Ped
Identitet - en fiktiv persons kommunikationsmönster

Översiktligt beskrivet begrepp och teorier med viss säkerhet enkla samband enkla slutsatser
Utförligt beskrivet begrepp och teorier med viss säkerhet välgrundade samband välgrundade slutsatser
utförligt och nyanserat beskrivet begrepp och teorier med säkerhet komplexa samband välgrundade och nyanserade slutsatser
Beskriva
Du beskriver en persons identitet och hur hen kommunicerar den.
Använda begrepp
Du använder centrala begrepp och teorier
Kommunicerad identitet
Du förklarar samband mellan personens identitet och hens kommunicerade identitet.
Hur identitet formas
Du drar slutsatser om formandet av identitet och social identitet.

Ped
Presentation: Identitet - en fiktiv persons kommunikationsmönster

I samråd med handledare. Med viss säkerhet
Självständigt med viss säkerhet
Självständigt med säkerhet
Du planerar en presentation i ett bestämt syfte: Identitetsporträtt av en fiktiv person
Identifierar kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Du genomför presentationen.
Anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar
Du Interagerar och kommunicerar i presentationen.