Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar, 6-8 veckor

Skapad 2018-12-12 15:37 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Tekniska lösningar.
Grundsärskola 1 – 9 Teknik Verklighetsuppfattning Matematik
Tekniska lösningar

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

 • teknikutveckling över tid, t.ex. vispen, telefonen och musikspelare
 • följa instruktioner, muntliga, skriftliga och bildsymboler
 • skapa instruktioner, muntliga, skriftliga och bildsymboler
 • få möjlighet att utveckla kunskaper om programmering
 • använda digitala verktyg

 

HUR ska jag lära mig?

 • delta i genomgångar och diskussioner i klassrummet
 • arbete enskilt och i grupp
 • film och studiebesök
 • programmera med hjälp av t.ex. applikationer och beebot

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas? 

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen och i hemmet.
  VEU  1-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Användning av redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och tjänster av olika slag i samhället. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformad och fungerar.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.
  Tk  1-3
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-3
 • Hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse.
  VEU  1-3
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  4-6
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Att styra föremål med programmering
  Tk  1-6
 • Hur datorer används och några av datorn grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangentbord, skärm och hårddisk.
  VEU  1-9
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  1-9

Matriser

Ma Tk VEU
Tekniska lösningar

Rubrik 1

Tekniska lösningar, ämnesområden årskurs 1-3
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beskriva
Identifiera en visp bland andra föremål
Identifiera en visp bland andra köksredskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 2
Använda ord, begrepp och symboler inom tekniska lösningar
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. framåt och bakåt, över och under, med hjälp av bildstöd
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. framåt och bakåt, över och under.
Ny aspekt

Ny rubrik

Tekniska lösningar, ämnesområden årskurs 4-6
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beskriva
Berätta vad man använder en visp till (t.ex. för att göra en kaksmet).
Berätta vad man använder en visp till samt vad vispen gör för nytta (t.ex. för att blanda, vispa och finfördela).
Ny aspekt
Använda ord, begrepp och symboler inom tekniska lösningar
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. bredvid och mellan, höger och vänster, med hjälp av bildstöd.
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. bredvid och mellan, höger och vänster.

Ny rubrik

Tekniska lösningar, ämnesområden årskurs 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beskriva
Beskriva vispens utveckling, t.ex. genom att sortera bildkort i kronologisk ordning.
Beskriva teknisk utveckling i kronologisk ordning, t.ex. från pinne till elvisp.
Ny aspekt
Använda ord, begrepp och symboler inom tekniska lösningar
Använda ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon och applikation för att kunna göra en enkel programmering
Använda ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon och applikation för att kunna göra en programmering.

Ny rubrik

Tekniska lösningar, ämnen årskurs 1-3
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beskriva
Identifiera en visp bland andra köksredskap
Berätta vad man använder en visp till samt vad vispen gör för nytta (t.ex. för att blanda, vispa och finfördela).
Ny aspekt
Använda ord, begrepp och symboler inom tekniska lösningar
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. framåt och bakåt, över och under.
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. bredvid och mellan, höger och vänster.

Ny rubrik

Tekniska lösningar, ämnen årskurs 4-6
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beskriva
Berätta vad man använder en visp till samt vad vispen gör för nytta (t.ex. för att blanda, vispa och finfördela).
Beskriva vispens utveckling, t.ex. genom att sortera bildkort i kronologisk ordning.
Beskriva teknisk utveckling i kronologisk ordning, t.ex. från pinne till elvisp.
Ny aspekt
Använda ord, begrepp och symboler inom tekniska lösningar
Använda ord, begrepp och symboler för programmering för riktning och läge, t.ex. bredvid och mellan, höger och vänster.
Använda ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon och applikation för att kunna göra en enkel programmering.
Använda ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon och applikation för att kunna göra en programmering.

Ny rubrik

Tekniska lösningar, ämnen årskurs 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beskriva
Beskriva teknisk utveckling i kronologisk ordning, t.ex. från pinne till elvisp.
Beskriva teknisk utveckling i kronologisk ordning, t.ex. från pinne till elvisp och beskriva skillnaderna.
Beskriva teknisk utveckling i kronologisk ordning, t.ex. från pinne till elvisp samt beskriva och förklara skillnaderna.
Ny aspekt
Använda ord, begrepp och symboler inom tekniska lösningar
Använda ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon och applikation för att kunna göra en programmering.
Använda ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon, applikation, ASCII-tabell, loop, kod och algoritm för att kunna göra en programmering.
Använda och förklara ord, begrepp och symboler för programmering, t.ex. ikon, applikation, ASCII-tabell, loop, kod och algoritm för att kunna göra en programmering samt beskriva hur man gör en programmering (arbetsprocessen).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: