Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Svenska, veckans bokstav Kopia av Gemensam planeringsmall för förskoleklassen i Trelleborgs kommun

Skapad 2018-12-12 15:40 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F

Innehåll

1.      

 

 

Nuläge.


Vilka är elevernas intressen just nu? Vilka förmågor ser vi att eleverna behöver och har intresse av att utveckla?


Eleverna är intresserade av att lära sig läsa och skriva. Eleverna behöver veta bokstavsljuden för att så småningom kunna utveckla sin läsförmåga. Eleverna behöver utveckla sin skrivförmåga genom att veta hur bokstäverna skrivs.


 


2.      Beskriv temat/projektområdet


      Veckans bokstav                                                                                                                                                


3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?  


Språk och kommunikation: Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap Samtala  om innehåll och budskap i olika typer av texter.                                                                                                                                                                                                        


4.      Formulera mål.


Vilka resultat vill vi se hos eleverna? Vad ska de ha utvecklat? Hur ser vi att eleverna är på väg?


Eleverna får ett fortsatt intresse av att läsa och skriva. En del elever börjar ljuda ihop bokstäver till ord. Ett intresse väcks för att skriva bokstäver och ord, vilket utvecklas till att kunna skriva egna meddelanden.


 


5.      Arbetssätt och metod.


Hur får eleverna inflytande och delaktighet? Vilken pedagog tar ansvar för vad?


De får själv välja vilket eller vilka ord de ska skriva till veckans bokstav. Det är dock viktigt att det är ord som börjar på den bokstaven.


De som läser kan själv få välja en bok mellan några olika bokval


Dockan Maja kommer varje måndag med sin väska. I väskan ligger saker som alla börjar på en gemensam bokstav. Eleverna får gissa på vilken som är veckans bokstav.  Bokstavens namn och hur den låter presenteras. Eleverna får se hur bokstaven skrivs när läraren skriver in den i bokstavens hus. Eleverna får prova på att skriva bokstaven i luften med sin hand. Eleverna arbetar sedan i halvklassgrupper där de bland annat får prova på att skriva bokstaven samt rita någonting som bokstaven börjar på. Eleverna får även försöka skriva ordet till den sak de ritat. De får även rita flera saker om de vill. De elever som vill skriva fler ord får gärna göra det, skulle någon elev vilja skriva en mening till ett av orden går det också bra. Några elever får prova på att ljuda ihop små ord på de bokstäver vi presenterat. De elever som läser har tillgång till böcker på olika läsnivåer. De har även tillgång till små enkla faktaböcker. Eleverna har också möjlighet att läsa för varandra två och två och återberätta det de har läst för varandra. I helklass samlar vi tillsammans så många ord vi kan komma på veckans bokstav. Det går också bra med namn. Alla ord och namn som eleverna säger skriver läraren in i datorprogrammet Widget on line. Orden skrivs ut tillsammans med bilder på ett papper till varje elev. Detta papper sätts sedan in i varje elevs pärm. Under veckan får även eleverna se Livet i bokstavslandet.


6.      Tidsplan. Bokstavstemat löper under hela förskoleklassåret.


 


7.      Reflektion och utvärdering

 

 

 


2.     


 


 


 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: