Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, åk 9. Kapitel 4 - Procent

Skapad 2018-12-12 16:20 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Matematik
Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta avsnitt skall vi arbeta med att beräkna andelar, delar och det hela, procent och promille samt förändringsfaktor.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Du kommer arbeta med följande moment:

 • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:
  - beräkna andelen
  - beräkna delen
  - beräkna det hela
 • räkna med förändringsfaktor
 • använda procent beräkningar i olika sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille

Dessutom kan du lära mer om:

 • räkna med upprepade förändringar
 • problemlösning med procent

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Paruppgifter
Problemlösning
Individuellt arbete i matteboken
Videoklipp
Nomp
Kunskapsmatrisen


Begrepp/Matteord

procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet och promille


Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftligt prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: