👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 - Algebra, år 7 vt19

Skapad 2018-12-12 20:35 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 47 - 3 kommer vi att arbeta med algebra. Du kommer få lära dig beräkna värdet på olika uttryck samt att lösa ekvationer.
Grundskola 7 Matematik
Under v.2 - 6 kommer vi att arbeta med algebra. Du kommer att få lära dig att skriva ett uttryck, förenkla och lösa en enkel ekvation.

Innehåll

Syfte och mål

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att:

 • använda prioriteringsreglerna
 • tolka och skriva uttryck med variabler
 • förenkla uttryck
 • beräkna och förenkla uttryck
 • lösa ekvationer
 • lösa problem med ekvationer
 • tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt, digitala läromedlet Gleerups

Begrepp/Matteord

prioriteringsregler, likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde av ett uttryck, obekant, distributiva lagen, mönster

Planering

v 2   Uttryck och prioriteringsreglerna  Grönt steg: s. 108 - 109

                                                              Blått steg: s. 126 - 127

 

v 3  Skriva och förenkla uttryck, uttryck med parenteser  Grönt steg: 110- 113

                                                                                           Blått steg: s. 128 - 131

v. 4 Ekvationslösning Grönt steg: s. 114 - 116

                                   Blått steg: s. 132 - 133

 

v. 5 . Problemlösning med ekvationer Grönt steg: s.117 - 119

                                                             Blått steg: s. 134 - 135

 

v. 6 Mönster samt  Digitalt test tredje lektionen Grönt steg s. 120 - 121

                                                                           Blått steg: s. 136

 

v. 7 Repetition eller fördjupning  Repetitionsuppgifter s. 284 - 287

                                                    Rött steg: s. 138 - 144

v.8 Prov

            Måndag 7C och 7D

            Onsdag 7E och 7B

 

 

Uppgifter

 • Filmer om Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 3 - Algebra, år 7 vt 19

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Uttrycka en enkel ekvation ex) x + 30 = 70 Skriva ett uttryck för ex) omkrets
Skriva ett uttryck för omkrets med flera variabler
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
.
Beräkna omkretsen utifrån ett algebraiskt uttryck.
Lösa ett problem liknande "stickproblemen". Där du ska visa hur ett mönster är uppbyggt Skriva en formel för hur ett mönster är uppbyggt, den n:te figuren.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Beräkna ett uttryck om x är givet Förenkla ett uttryck
Ge exempel på ett värde som ska stämma in på ett uttryck ex 5z - y = 13 vad kan y och z ha för värde Har metod för att visa hur ett mönster är uppbyggt.
Metod för att lösa en mer avancerad ekvation. eller att du löser ett problem genom att använda algebra.
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För ett enkelt resonemang om: ex) hur ett mönster är uppbyggt
För ett tydligt resonemang: ex) hur ett mönster är uppbyggt
För ett tydligt och utvecklat resonemang om: ex) hur ett mönster är uppbyggt
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän" ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Visar på ett enkelt sätt hur du kommit fram till din lösning
Visar på ett tydlig sätt hur du kommit fram till en lösning. Kan använda flera sätt att visa tillvägagångssätt dvs komplettera en lösning med bild eller ord.
Visar på ett mycket tydlig sätt hur du kommit fram till en lösning. Kan använda flera sätt att visa tillvägagångssätt dvs komplettera en lösning med bild och ord.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"