Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Två svenska giganter, åk 9 ht 2018

Skapad 2018-12-12 20:42 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska

Två svenska superkändisar. En man - alkemist, dramatiker, konstnär och rebell som kritiserade allt från kyrka, stat, skola till sina föräldrar och gjorde sig ovän med alla och försvann i landsflykt. En kvinna - folkskollärare som utbildade sig mot sin fars vilja och reste runt i Europa och Palestina, levde i förhållande med andra kvinnor, utforskade psykets mörka sidor, engagerade sig i freds- och demokratirörelsen och var första svensk och kvinna att mottaga nobelpriset i litteratur. Varför läser man och spelar deras verk än idag runt om i världen? Nu skall du få träffa August och Selma!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att läsa ett urval av texter skrivna av August Strindberg och Selma Lagerlöf, båda betydelsefulla författare från Sverige som även nått erkännande internationellt. Texterna består dels av noveller, berättelser, dikter samt utdrag ur längre texter. Texerna finns i antologier. Du läser minst tre texter av vardera författare.

Vi går igenom hur en textanalys vid s k djupläsning kan skrivas och du skriver sedan en egen textanalys baserad på en av Strindbergs eller Lagerlöfs texter. Föreslagna texter samt analysschema med utförligare instruktioner finns på 7-9ans webbplats under åk 9, svenska. När du är klar, ger du respons på en kamrats text utifrån givna punkter. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan läsa och förstå ett urval av texter skrivna av August Strindberg och Selma Lagerlöf

- hur väl du kan tolka och föra resonemang kring tydliga budskap i texterna, kring budskap som går att läsa mellan raderna i texterna samt kring budskap som är dolda i texterna.

- hur väl du genom att resonera kan koppla texten till författaren.

- hur väl du kan infoga fakta om författaren som du kopplar till ditt eget resonemang genom en smidig källhänvisning.

- hur väl du kan dra slutsatser om hur texten påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det skrivits i.


- hur väl du kan skriva en textanalys med tanke på språklig variation, textbindning, anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer (skrivregler).

- hur väl du kan ge respons och bearbeta din egen text utifrån givna punkter.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet påbörjas v 41 med introduktion av området. För deadlines etc. se kalender och "Mina studier".

Matriser

Sv
Skriftlig analys av texter skrivna av Strindberg & Lagerlöf

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
Förstå texter av Strindberg och Lagerlöf
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tolka och föra resonemang om budskap i texten
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk (texterna).
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk (texterna).
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk (texterna).
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen ...
Koppla verket till författaren
Du kan också föra enkla resonemang om verket (texten) med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket (texten) med kopplingar till dess upphovsman.
Du för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket (texten) med kopplingar till dess upphovsman.
… och deras (författarnas) verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Slutsatser om det historiska och kulturella sammanhanget
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket (texten) har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket (texten) har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket (texten) har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande … Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva en textanalys
Du kan skriva olika slags texter (textanalys) med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (textanalys) med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (textanalys) med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, … utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Ge kamratrespons och bearbeta och utveckla egen text
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: