👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5, tal

Skapad 2018-12-13 08:46 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Arbete med tal och bråk.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med tal och bråk. Du kommer att få lära dig prioriteringsreglerna, räkna med negativa tal och jämföra och storleksordna bråk samt lära dig att skriva tal i bråkform och decimalform.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med tal och bråk mellan vecka 2 och 8.

Vi kommer under arbetets gång bedöma hur du tar ansvar för ditt arbete, deltar i diskussioner, hur du redovisar dina uträkningar och området avslutas  med ett prov vecka 8. 

 

När du har arbetat med de här två kapitlen ska du kunna 

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion (prioriteringsregeln)
 • räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • jämföra och storleksordna negativa och positiva tal 
 • en enkel ekvation
 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t ex 2/3 av 18
 • skriva bråk som decimalform

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6