👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik och Energi

Skapad 2018-12-13 08:53 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Vilken energiform ska vi satsa på i framtiden?

Innehåll

 

Vecka

Innehåll

 

Detta ska du kunna och förstå..

50

Måndag: skriva analys Pralinprinsessan

Torsdag: föreläsning

Fredag: föreläsning

Fredag 1/2: krafter, friktion

 

Ämnesinnehåll: Krafter, Gravitation, Friktion, Fritt fall, Tröghetslagen, Tyngdpunkt, Jämvikt, Pendel

 Krafter s. 85-102

 

 

Förstå skillnaden mellan massa och tyngd.

Förstå gravitation och dess påverkan på föremål.

Förstå friktion och friktionens nödvändighet för rörelse.

Förstå tyngdpunkt och jämvikt och dess funktioner i vardagen.

Förstå de faktorer som påverkar en pendels rörelse

51

Måndag: föreläsning

Torsdag: föreläsning

Fredag: Avslutning

Fredag 1/2: Avslutning

 

Ämnesinnehåll: Krafter, Gravitation, Friktion, Fritt fall, Tröghetslagen, Tyngdpunkt, Jämvikt, Pendel

Krafter s. 85-102

 

 

Förstå skillnaden mellan massa och tyngd.

Förstå gravitation och dess påverkan på föremål.

Förstå friktion och friktionens nödvändighet för rörelse.

Förstå tyngdpunkt och jämvikt och dess funktioner i vardagen.

Förstå de faktorer som påverkar en pendels rörelse

2

Måndag: Lov

Torsdag: föreläsning

Fredag: föreläsning

Fredag 1/2: jämvikt

 

Ämnesinnehåll: Krafter, Gravitation, Friktion, Fritt fall, Tröghetslagen, Tyngdpunkt, Jämvikt, Pendel

Krafter s. 85-102

Förstå energiomvandlingar.

Förstå det finns olika typer av energi som alla samverkar.

Förstå och kunna förklara mekaniskt arbete.

Förstå innebörden av mekanikens gyllene regel och hur vi använder den.

Förstå de faktorer som påverkar en pendels rörelse

 

3

Måndag: föreläsning

Torsdag: föreläsning

Fredag: Utvecklingssamtal

Fredag 1/2: Utvecklingssamtal

 

Ämnesinnehåll: arbete, effekt, energiformer

Energi s.173-198

 

Förstå och förklara effekt.

Förstå energiomvandlingar.

Förstå det finns olika typer av energi som alla samverkar.

 

4

Måndag: Planera laboration

Torsdag: Bedömningsuppgift 2

Fredag: Laborationsrapport

Fredag 1/2: Genomföra den planerade laborationen

 

Ämnesinnehåll: Krafter, Gravitation, Friktion, Fritt fall, Tröghetslagen, Tyngdpunkt, Jämvikt, Pendel

Krafter s. 85-102

 

Planera laboration:

Kunna planera en laboration som det går att arbeta systematiskt efter

Kunna genomföra en laboration efter given instruktion

Kunna dokumentera en laboration och dra slutsatser

Bedömningsuppgift 2:

Förstå skillnaden mellan massa och tyngd.

Förstå gravitation och dess påverkan på föremål.

Förstå friktion och friktionens nödvändighet för rörelse.

Förstå tyngdpunkt och jämvikt och dess funktioner i vardagen.

Förstå de faktorer som påverkar en pendels rörelse

 

 

5

Måndag: Feedbackuppgift

Torsdag: Eget arbete med energikällor.

Fredag: Eget arbete med energikällor.

Fredag 1/2: Moped

 

Ämnesinnehåll: Energikällor, Effekt och Arbete

Energi s.173-198

 

 

Förstå hur olika energikällor påverkar miljön.

Förstå hur olika energikällor ger energi.

Förstå hur olika energikällor fungerar och deras geografiska koppling.

Förstå och förklara effekt.

6

Måndag: Planera laboration

Torsdag: Bedömningsuppgift 3, Eget arbete med energikällor.

Fredag: Skriva laborationsrapport

Fredag 1/2: Genomföra den planerade laboration

 

Ämnesinnehåll: Krafter, Gravitation, Friktion, Fritt fall, Tröghetslagen, Tyngdpunkt, Jämvikt, Pendel, Energikällor

Krafter s. 85-102 Energi s.173-198

 

Laboration:

Förstå energiomvandlingar.

Förstå det finns olika typer av energi som alla samverkar.

Förstå och kunna förklara mekaniskt arbete.

Förstå innebörden av mekanikens gyllene regel och hur vi använder den.

Förstå de faktorer som påverkar en pendels rörelse

Bedömningsuppgift 3:

Förstå hur olika energikällor påverkar miljön.

Förstå hur olika energikällor ger energi.

Förstå hur olika energikällor fungerar och deras geografiska koppling.

 

7

Måndag: Bedömningsuppgift 4 Energispelet

Torsdag: Eget arbete med energikällor.

Fredag: Bedömningsuppgift 5

Fredag 1/2: Eget arbete med energikällor.

 

Ämnesinnehåll: Energikällor

Energi s.173-198

 

Energispelet och Bedömningsuppgift 5:

Förstå hur olika energikällor påverkar miljön.

Förstå hur olika energikällor ger energi.

Förstå hur olika energikällor fungerar och deras geografiska koppling.