Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - "Vår fantastiska kropp" kap.6 år 7

Skapad 2018-12-13 09:15 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismerna som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ som tillsammans blir en hel människa. När man är ung tänker man nog inte så mycket på hur den egna kroppen fungerar, på vilken otroligt komplicerad och sinnrik ”maskin” den är. Målsättningen med undervisningen är att förmedla grundläggande kunskaper om människokroppen och få eleverna att reflektera över vilket ”underverk” den är, samt att de själva, liksom alla andra djur, är resultatet av många miljoner års evolution.

Innehåll

 

BIOLOGI planering  – Kap.6 Vår fantastiska kropp år 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Planering – 05A, 05M     Människokroppen

2

Genomgång av planering, bedömningsmatris, och hur vi ska arbeta. Unikum och Sharepoint! Begrepp utdelat.

2

Kapitel 6.1 : Celler i samarbete s. 230-235

Film: Studi – Djurceller

Högläsning och begrepp

Arbete med frågor s.235

3

Kapitel 6.2 : Maten ger näring till cellerna s. 238-241

Film: Studi – Matspjälkningen I och matspjälkningen II

Andreas Sandqvist: https://www.youtube.com/watch?v=6YcYh27iI7c

Högläsning och begrepp Arbete med uppgifter s.241

4

Kapitel 6.3 : Andning fixar syre till cellerna s.242-244

Film: Studi – Andningen

Magnus Ehinger: https://www.youtube.com/watch?v=hutlZrdiRLE

Högläsning och begrepp

Arbete med begrepp och frågor s.244

5

Kapitel 6.4 : Hjärta och blodomlopp s.245-252

Film: Studi – Hjärtat och Hjärt- och kärlsjukdomar

Andreas Sandqvist: https://www.youtube.com/watch?v=Wc2AXZ8EWfs

Högläsning och begrepp

Arbete med begrepp och frågor s.252

6

Kapitel 6.5:  Så försvarar sig din kropp s.253-256

Film: Studi – Immunförsvaret

Andreas Sandqvist: https://www.youtube.com/watch?v=63QPHE4teY4

Högläsning och begrepp

Arbete med uppgifter s.256

7

Kapitel 6.6 : Skelettet – lätt men stark som stål s.257-259

Film: Studi – Skelett

Andreas Sandqvist: https://www.youtube.com/watch?v=Qfvjxj2VWxU

Högläsning och begrepp

Arbete med begrepp och frågor s.259

9

Kapitel 6.7 : Musklerna ger dig rörelseförmåga s.260-263

Film: Studi – Muskler

Andreas Sandqvist: https://www.youtube.com/watch?v=NYow1POmPAQ

Högläsning och begrepp

Arbete med begrepp och frågor s.263

10

Kapitel 6.8 : Huden – skydd och luftkonditionering s.264-266

Film: Studi – Huden

Andreas Sandqvist: https://www.youtube.com/watch?v=HVFNNc9pX-M

Högläsning och begrepp

Arbete med begrepp och frågor s.266

11

Repetera inför provet

12

Repetera inför provet

PROV!!!

   

 

 

 

 

 

Sidor i Biologi  spektrum:

 

s. 230-266 Vår fantastiska kropp kap.6

 

 

 

 

 

Vilket stöd finns till undervisningen?

 

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

   

   

 

Du ska uppvisa kunskaper om:

 

 • Huden.

 • Skelettet och våra muskler.

 • Cellen

 • Matspjälkningen

 • Andningen

 • Hjärta och blodomlopp

 • Immunförsvaret

 

 

 

No-ämnets tre förmågor som du ska utveckla och jag bedöma:

 

       Diskutera och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja värderingar från
       vetenskapliga fakta och utveckla ditt kritiska tänkande kring såväl argument som
       informationskällor. 

 

       Planera och undersöka - är till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

 

       Beskriva och förklara - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

 

 

 

Dessa olika förmågor kommer vi diskutera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning:

 

Bedömning kommer att ske löpande. Det betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.

 

 • Du kommer att få tillfälle att diskutera och ta ställning skriftligt och muntligt.  

 • Du kommer skriftligt och muntligt beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen.

 • Du kommer göra laborationer och kunskapstest på både kapitel 6- Vår fantastiska kropp

 

 

 

 

 

Pedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Pedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Centralt innehåll Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Kunskapsmål HÄR FÅR DU LÄRA DIG • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra Exempelvis hur vi och vissa andra djur andas Viktiga begrepp • cellteorin • cellandning • cellmembran • cellkärna • celldelning • stamcell • vävnad • organ • organsystem • signalämne • matspjälkning • enzym • magsaft • bukspott • galla • tarmludd • luftrör • lungblåsor • andningscentrum • diafragma • stämband • blodomlopp • artär • ven • kapillär • lilla och stora kretsloppet • segelklaff • fickklaff • blodtryck • muskelpump • blodplasma • hemoglobin • flimmerhår • immunförsvar • vit blodkropp • lymfa • lymfkörtel • mjälte • tymus • antikropp • vaccination • rörben • röd och gul benmärg • benhinna • brosk • ledband • disk • skelettmuskel • hjärtmuskel • glatt muskel • böj- och sträckmuskel • sena • muskelfiber • mitokondrie • mjölksyra • hornlager • tillväxtlager • pigmentcellPedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Centralt innehåll Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Kunskapsmål HÄR FÅR DU LÄRA DIG • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra Exempelvis hur vi och vissa andra djur andas Viktiga begrepp • cellteorin • cellandning • cellmembran • cellkärna • celldelning • stamcell • vävnad • organ • organsystem • signalämne • matspjälkning • enzym • magsaft • bukspott • galla • tarmludd • luftrör • lungblåsor • andningscentrum • diafragma • stämband • blodomlopp • artär • ven • kapillär • lilla och stora kretsloppet • segelklaff • fickklaff • blodtryck • muskelpump • blodplasma • hemoglobin • flimmerhår • immunförsvar • vit blodkropp • lymfa • lymfkörtel • mjälte • tymus • antikropp • vaccination • rörben • röd och gul benmärg • benhinna • brosk • ledband • disk • skelettmuskel • hjärtmuskel • glatt muskel • böj- och sträckmuskel • sena • muskelfiber • mitokondrie • mjölksyra • hornlager • tillväxtlager • pigmentcellPedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Centralt innehåll Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Kunskapsmål HÄR FÅR DU LÄRA DIG • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra Exempelvis hur vi och vissa andra djur andas Viktiga begrepp • cellteorin • cellandning • cellmembran • cellkärna • celldelning • stamcell • vävnad • organ • organsystem • signalämne • matspjälkning • enzym • magsaft • bukspott • galla • tarmludd • luftrör • lungblåsor • andningscentrum • diafragma • stämband • blodomlopp • artär • ven • kapillär • lilla och stora kretsloppet • segelklaff • fickklaff • blodtryck • muskelpump • blodplasma • hemoglobin • flimmerhår • immunförsvar • vit blodkropp • lymfa • lymfkörtel • mjälte • tymus • antikropp • vaccination • rörben • röd och gul benmärg • benhinna • brosk • ledband • disk • skelettmuskel • hjärtmuskel • glatt muskel • böj- och sträckmuskel • sena • muskelfiber • mitokondrie • mjölksyra • hornlager • tillväxtlager • pigmentcellPedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

 

 

Matriser

Bi
Biologi - "Vår fantastiska kropp" kap.6 år 7

E
C
A
Diskutera och ta ställning (D)
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Planera och undersöka (P)
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Beskriva och förklara (B)
Användning av begrepp, modeller, teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: