Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labyrint

Skapad 2018-12-13 10:12 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Ett projektarbete med Kulgruppen kring barnprogrammet Labyrint.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen 

Under vårterminen tänker vi introducera programmering i barngruppen. Då barnprogrammet Labyrint är något som barnen pratar om och leker mycket för tillfället tänker vi starta upp projekt Labyrint och göra arbetet med programmering som en del av projektet.

Mål

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  •  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,


Omformulering av läroplansmål

Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt genom sina egna intresse skall kunna utveckla en förståelse för programmering och digital kompetens.

Genomförande/Arbetsmetoder

För att kunna fånga de barn som inte har en förkunskap kring programmet Labyrint kommer vi att starta upp genom att titta på ett avsnitt tillsammans. Nästa steg blir att samla ihop barnens idéer. Vad vill de göra? Vad vill de fokusera på. Vi kommer att låta projektytan på golvet vara tillgänglig som miljö för skapande. När projektet startat igång kommer vi att tillföra tankar som tex.

Vad är en labyrint? Hur kan de se ut?

Bee-botar

Film?

Rum/lärmiljö till labyrint.

Kan vi använda utemiljön?

Uppföljning

Vi kände att det fungerade bra med att starta upp med att tillsammans kolla på Labyrint för att alla skulle ha samma förutsättningar, det gick inte att ta miste på att programmet fångat dom allra flesta barnen. positivt var det också att dela upp barnen för att komma på vad vi ville göra och vad som var viktigt att fokusera på från programmet. Det som inte har fått fart på samma sätt som Lisebergs projektet är skapandet, kanske för att dom mest pyssliga barnen inte är riktigt lika engagerade denna gången. Hur får vi med dom mer? Det Har varit lätt att få in programmering genom vårt projekt och helt fantastiskt hur snabbt barnen får en förståelse och tar det vidare med egna funderingar. en av två programmerings övningar hade vi i hel grupp då vi trodde det skulle fungerabra. Men vi kände efter att vi tappade några barn på så vis, dom lite mer försiktiga barnen tappade intresset då dom inte blev så aktiva. Tänker att vi gör om samma övning i grupper och ser om resultatet blir bättre.

Låter projekt ytan stå kvar och ser om vi kan hitta ett annat användning område eller skapande lusten ökar efter hand.

vi fortsätter med olika programmering aktiviteter och efter hand ta in digitala verktyg för att förstärka. Några barn har uttryckt att det periodvis varit tråkigt så vi tillför lite andra roliga aktiviteter för att hålla intresset uppe tex så kokade vi tillsamman ihop Slime.

Vi har fortfarande många idéer på vad vi kan hitta på. vi har gått vidare med att programmera digitalt med hjälp av bee botarna, vilket var väldigt uppskatta av alla barnen. Barnen hade redan en lättare förståelse för olika begrepp som programmering, koder, algoritmer, flödesschema och buggar efter använt dom olika begreppen vid olika analoga aktiviteter. Vilket var till fördel när vi använde robotarna. Buggar var det som barnen uppskattades mest och många roliga skratt blev det :). Vid en samling försökte vi oss på att bygga labyrinter med hjälp av kappla stavar och erbjöd barnen att göra olika figurer som kan vara med på vår projekt yta. Jag bestämde mig själv att göra Kitty och då ville genast våra pyssliga också göra sin egen. Det är fritt val att göra en deltagare, en robot eller något ur sin fantasi för att inte begränsa eller hämma något barn. Barnen försätter att använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. vi har inte bara mätt upp och tagit reda på alla robotars vikt (som vi gjort med både sultan Kösen och olika längder för att åka dom olika attraktionerna på Liseberg) Utan när vi inte kunde hitta Flipp och Daidalos vikt var det på barnens eget bevåg vi skrev ett brev till Daidalos och nu väntar vi på svar. Vi tog tillfälle att få in datalogiskt tänkande med att prata om olika sätt att skicka brev. Större delen av barnen hade koll på dom olika sätten som finns och tillsammans skickade vi iväg ett mail.

 

Vi ser genom samtal med barnen och i de aktiviteter kring programmering och digitala lärprocesser vi arbetar med att deras kunskaper har ökat under projektets gång. Flera av barnen förstår och kan nu använda sig av relevant språk kring programmering.

Barnens egna tankar och funderingar har styrt en del av arbetet mot matematik. Genom att fånga upp detta har vi kunnat arbeta med begreppen läng och vikt.

I kombination med det digitala fokus vi haft på projektet har det också mynnat ut i fler grenar som skapande, lek, arbete kring skriftspråket och matematik.

Vi ser att en framgångsfaktor i arbetet är att vi kunnat grunda projektet i barnens intresse.

 

Analys och utveckling

Vi kan genom arbetets gång se att barnens kunskaper kring programmering ökat. Detta ser vi främst genom samtal om och i aktivitet kring ämnet. Upplägget att starta projektet genom analog programmering var en bra ingång då  det blev konkret för barnen vad det innebär och vilket syfte det har. När vi sedan tog fram det digitala verktygen kunde flertalet av barnen snabbt översätta det analoga till det digitala.

 

Vi kan se att en framgångsfaktor i projektet varit att fånga upp barnens tankar kring programmet labyrint som förutom programering och digitala verktyg. Detta har lett projektet på många sidospår som gett fantastiska möjligheter till lärande inom flera områden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: