Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel och hans uppfinningar!

Skapad 2018-12-13 10:13 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Årskurs tre kommer utifrån Alfred Nobel att arbeta med uppfinningar och uppfinnare. Fram till Nobeldagen då vi kommer att ha en mini "Nobelmiddag" kommer arbetet att fokusera på redan existerande uppfinnare och uppfinningar. Efter lovet kommer barnen att själva få uppfinna.
Grundskola 1 – 3 Fysik Svenska Teknik
Du ska få lära dig om Alfred Nobel och hans mest kända uppfinning. Vad används hans förmögenhet till idag och vad heter Nobelpriserna? Du kommer då skriva och rita om en en uppfinning, berätta om den och motivera varför din uppfinning behövs. Tillsammans ska vi formulera och tillverka egna Nobelpris!

Innehåll

Syfte

Du ska känna till Alfred Nobel och hans upptäckter. Du ska också veta varför vi firar Nobeldagen och känna till de olika nobelpriserna.

Du ska få ökad kännedom om olika uppfinningar som påverkar oss idag och själv försöka uppfinna något.

Innehåll

När arbetet är avsluta ska du ha utvecklat kunskaper kring följande punkter i läroplanen.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån Alfred Nobel och hans uppfinningar. Du kommer att få lära dig mer om just Alfred Nobel och hans uppfinningar samt varför vi har/firar Nobeldagen. Du kommer också fundera över vad du vill uppfinna och beskriva uppfinningen med ord.

Under arbetet kommer du att:

 • titta på film
 • läsa texter
 • komma på en uppfinnings idé. Rita och skriva om uppfinningen.
 • hitta på en egen uppfinning
 • föreslå nya Nobelpris
 • göra studiebesök
 • besöka Nobelmuseet

Bedömning

Efter avslutat arbete bedöms din förmåga att

 • kunna dra slutsatser kring varför olika saker uppfanns.
 • kunna tillägna dig kunskaper genom film och genomgångar.
 • på ett tydligt återberätta om Nobel för en klasskamrat.
 • komma på en egen uppfinning och rita och skriva om uppfinningen
 • förstå olika uppfinningars inverkan på människan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: