👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 1a VT 19 distans kap 1

Skapad 2018-12-13 10:56 i CFL Söderhamn Hälsinglands Utbildningsförbund, VUX
Vuxenutbildning
Kapitel 1 Att arbeta med tal

Innehåll

  • Kap 1 Att arbeta med tal.
  • - lära dig olika metoder för beräkningar med tal skrivna i olika former
  • - kunna enheter, enhetsbyten
  • - proportionalitet och strategier för problemlösning
  • -  matematiska begrepp och metoder kopplade till karaktärsämnena

Uppgifter

  • Upppgift 1

Matriser

Kopia av MATMAT02b mall

Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Procedur
Hantera procedurer Lösa uppgifter av standardkaraktär, både utan och med digitala verktyg
.. Några enkla Viss säkerhet
. Flera Säkerhet
.. Flera Säkerhet och på ett effektivt sätt
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem Problemen inkluderar begrepp och kräver tolkningar
.. Enkel karaktär Ett fåtal Enkla
.. Flera Avancerade
. Komplex karaktär Flera Avancerade Upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Kommunikation
Uttrycka sig i tal, skrift och handling Använda matematiska symboler och andra representation
.. Viss säkerhet Inslag
.. Viss säkerhet Använder Viss anpassning till syfte och situation
.. Säkerhet Använder God anpassning till syfte och situation
Relevans
Genom att ge exempel relatera något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria Föra resonemang om exemplens relevans
.. Enkla
.. Välgrundade
.. Välgrundade och nyanserade