Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder

Skapad 2018-12-13 11:09 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Ett arbete som syftar till att öka elevernas kunskap kring de skillnader som finns bland länderna i vår värld, bakomliggande faktorer och framtiden för dessa länder. En central del är även användandet av geografiska informationskällor.
Grundskola 9 SO (år 1-3) Geografi
Medan du sitter och äter glass framför datorn så plockar den fattige riskorn på gatan. Du får gratis utbildning och studiebidrag medan någon annan sliter i en textilfabrik. Hur ser det ut i världen omkring oss? Vad beror det på och vad ska man göra för att skapa en bättre värld?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utforska två länder utifrån geografiska och samhälleliga fakta och sedan göra en jämförelse utav dem
* Ta ställning till varför det är som det är utifrån fakta och dina egna åsikter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma era arbeten utifrån er förmåga att bearbeta källmaterial och göra analyser. Jag kommer också att titta på hur väl ni analyserat ert val av källor samt vad ni har valt att ta med för fakta i era arbeten.

 

 

 • Tabeller och/eller diagram som belyser det ni vill visa t.ex. utveckling över tid.
 • Analys kring varför det ser ut som det gör
 • Förslag på lösningar (för att få det bättre)
 • Källkritik

 

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer att arbeta självständigt med två valda länder, ett rikt och ett fattigt. 

Ni ska ta reda på fakta om länderna, analysera vad olikheterna beror på samt ge underbyggda förslag på vad som kan göras för att utveckla länderna.

 

Följande fakta bör ni kolla upp:

 • Befolkningsstorlek
 • Befolkningsstruktur (ålderssammansättning)
 • Kort om klimat och natur
 • Befolkningsfördelning (var bor de flesta och varför)
 • Inkomster och dess fördelning bland befolkningen
 • Utbildningsnivå
 • Mödradödlighet
 • Barnadödlighet
 • Förväntad livslängd
 • Sårbara platser (tex naturkatastrofer)
 • Graden av demokrati
 • Korruption
 • Produktion
 • Export och import
 • Arbetslöshet / ekonomi
 • Konfliker
 • Migration
 • Sjukdomar (tex. antal HIV-infekterade)
 • Jämställdhet
 • Historiska förhållanden som påverkar (t.ex. om landet varit en koloni eller själv haft kolonier), Rasism.

 

När ni har kollat upp faktabiten så ska ni göra en analys av varför det ser ut som det gör. Det finns flera saker som kanske hör ihop (samband) och påverkar varandra. Ibland behöver ni kolla upp hur saker har förändrats över tid för att kunna göra en ordentlig analys.

 

Källtips

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/f25da3d3-6d30-452c-a4ef-f024f638e255?page=1

 

https://www.ui.se/landguiden

 

https://www.globalis.se/

 

http://www.globalamalen.se/

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

SO Ge
En ojämlik värld - Geografi

F
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: