Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ibrahim/Abrahams folk - islam.

Skapad 2018-12-13 11:28 i Victoriaskolan Grundskolor
Judendomen är äldst av de tre (kristendom och islam). Vi läser de gamla berättelserna ur Tora och lär oss om judiskt tro och livsfilosofi. Vi jämför detta med det vi tidigare lärt oss om kristendom.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Ni har tidigare läst judendom och kristendom, nu fokuserar vi på islam, och jämför för att se likheter och skillnader med de tidigare religionerna.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

är att analysera islam och hur den har påverkats genom tidens gång.

är att analysera islams livsåskådning och jämföra den med judendom och kristendom.

 

Undervisningen:

Vi använder läromedlet religion (Puls), Natur och kultur. Vi läser  berättelser om Muhammed, ser  filmer om religionerna och diskuterar likheterna och vilka skillnader som finns.

Under arbetets gång antecknar och sammanfattar vi tillsammans.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Abrahams religioner: judendom (kristendom)

E
C
A
Analysera
Analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Eleven kan föra enkla och nyanserande resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Eleven kan föra nyanserande resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Eleven kan föra utvecklade och nyanserande resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resone- mang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Ny aspekt

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: