Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-12-13 12:58 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundskola F – 6 Matematik Teknik

Det här är en tema om vad programmering kan handla om. Du ska få pröva några olika sätt att programmera, se på filmer och utifrån dem arbeta vidare med blandade uppgifter. Du kommer även prova att läsa av QR koder. Vi kommer även att arbeta med en adventskalender!

Innehåll

Konkreta mål

Du ska  programmera i apparna Bee-bot och ScratchJr

Du ska programmera en Blue-Bot

Du ska förstå språkets betydelse för programmering.

Du ska prova dina idéer tillsammans med en kompis.

Du ska förstå hur man läser av en QR-kod.

Du ska vara med och skapa en adventskalender!

 

Du kommer visa att du kan genom att:

Delta i samtal.

Göra någon programmering i apparna beebot och/eller Scratch JR.

Programmera din robot så att den anländer till anvisad plats.

Läsa av QR-koder. Vara med och skapa QR-koder.

Följa en kamrats instruktion.

Svara på frågor.

 

Arbetssätt:

Du kommer att titta på UR skola "Programmera mera"

Du kommer att arbeta med programmeringsappar.

Du kommer att prova att programmera Bee-Bot och Blue-Bot

Du kommer att få bygga banor åt din Blue-Bot 

Du kommer att få programmera din robot till att ge sig ut på äventyr på de roliga latexmattorna.

Du kommer att vara med på en QR-kodjakt. Du kommer att vara med och skapa QR-koder.

Du kommer att vara med och skapa en adventskalender.

 

Syfte:

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. ( LGR 11 sid 42 reviderad upplaga)

Centralt innehåll:

Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (LGR 11 sid 43 reviderad upplaga)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Teknik 4-6

Deltagit. Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Programmering
Programmering i Kojo och Scratch.
Du har på ett enkelt sätt kunnat följa instruktionerna med programmerings-verktygen.
Du har lärt dig lite mer, testar och provar nya saker att programmera.

Ma Tk
Teknik år 1 -3

Programmering

Grund
Analog programmering
Jag kan genom enkla instruktioner/bilder styra en kamrat att göra olika rörelser.
Digital programmering
Jag kan programmera en Bee-bot att röra sig från ett ställe till ett annat. Jag klarar att lösa flera olika typer av uppdrag tillsammans med en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: