Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala teknikveckan 2018 TrollBacken

Skapad 2018-12-13 13:06 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
min pärm - klippa
Förskola
Digitala teknikveckan på TrollBacken 2018 - tema djur

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Under Lica förskolors digitala teknikvecka kommer Trollbacken att fortsätta på vårt tema djur. Barnen kommer få chans att visa sina kunskaper både för sig själva och varandra.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte med aktiviteten är att visa barnen hur teknik kan användas i vardagen 

Mål - se läroplanskopplingar längre ner

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar i inspelning och/eller redigering och visning av filmen efter förmåga

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Under en vecka i november kommer en pedagog tillsammans med barnen att filma när barnen berättar och visar vad vi arbetat med under vårt tema. När allt material filmats kommer en pedagog att befinna sig i temarummet där barnen med hjälp av projektor kommer kunna vara delaktiga i redigeringen och klippandet av filmen. Vi använder iMovie.När filmen är klar avslutar vi veckan med att ha bio med alla barn.

Förutsättningar - en vecka i november 

Dokumentation - Unikuminlägg samt den inspelade filmen 

Förberedelser, installera projektor och chromecast 

 

UPPFÖLJNING

aktiviteten uppskattades av barnen som var hjälpsamma och vänligt inställda till filminspelningen. De var måna om att berätta vad de visste om de olika djuren och se till att visa på avdelningen vad vi arbetat med. Tyvärr fick vi inte chromecasten att fungera vilket gjorde det svårt för barnen att delta i klippningen och redigeringen i den utstäckning de visade intresse för

UTVECKLING

Se till att projektor fungerar. Låta barnen i mindre grupper vara med och efter förmåga och introduktion tillsammans med en pedagog utföra det praktiska klipparbetet.

UTVÄRDERING MED ANALYS 

vi ser att barnen utvecklas mot målen genom att alla deltog i inspelandet och sedan visade stort intresse för klipparbetet och till sist deltog i filmvisningen där de kunde se sig själva”där är jag och säger om ekorren, sen kommer spåren” (om sig själv i filmen som sedan skiftar genom en övergång till nästa scen där barnen visar ekorrens spår som sitter på väggen i en annan del av förskolan än den på scenen innan”.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: