Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna som språkutvecklande arbetssätt

Skapad 2018-12-13 13:30 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Vi har sett att många barn visat intresse för Babblarna. Därför kommer vi arbeta med detta som tema under läsåret. Vi vill få in matematik, språk & kommunikation, natur & teknik, rörelse och värdegrund. Om Babblarna: Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal.
Förskola
I det språkutvecklande arbetet på gläntan kommer vi att använda oss av babblarnas material. Babblarna leker med små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett bra sätt för barn att komma igång med ljud och tal. Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr.

Innehåll

 

 

 

 

 

 Vårt nuläge 

Barngruppen består av 14 barn mellan 1-3 år. Vi har sett ett stort intresse av Babblarna. Många av barnen kan namnen på Babblarna samt kan säga vilken färg de har. 

Barnen har olika erfarenhet, bakgrund och ålder. Flera av barnen växer upp i flerspråkiga hem.  

Barnen har även visat stort intresse för sång, musik och rörelse. Detta kommer vi att fortsätta arbeta med på olika sätt. 

Utifrån detta har vi valt att använda oss av Babblarna som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. 

 

Våra prioriterade mål 

 Vi vill skapa sammanhang och möjlighet för alla att uttrycka sig och komma till tals

Vi arbetar för att utveckla barnens verbala språk och också för att ge fler sätt att uttrycka sig och kommunicera på. 

Vi vill ge barnen möjlighet att använda  flera olika utryckssformer som skapande, rörelse, musik, dans, drama, sagor, samtal, ramsor och sånger. 

 

Hur gör vi?

Vi delar upp barnen i smågrupper utifrån ålder och intresse. I den lilla gruppen finns möjlighet till fokus och koncentration, där kommer varje barn att bli sedda och lyssnade på. 

Babblarna kommer vara med oss i de den planerade verksamheten och förskolans vardag. Där får barnen träffa dem genom sagor, bilder, film, musik, och språklekar. 

 Vi vill öppna upp för fler språk och ta reda på olika ord och fraser på våra olika språk. 

Vi ska  förstärka vår språkmiljö med bilder  och genom att använda tecken som stöd.

Vi kommer att tillsammans med barnen använda digitala verktyg som  lärplattor,  QR-koder, projektorn osv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: