Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HJÄRNAN

Skapad 2018-12-13 13:30 i Laröds skola Helsingborg
"Människans hjärna utgör den yttersta gåtan: hur kan en vävnadsmassa med konsistens som ett rått ägg vara ansvarig för din själ, dina tankar, din personlighet, dina minnen och känslor och t o m ditt aktuella medvetande?" ( Ur förordet till boken Hjärnans mysterier av Susan A Greenfield, Det Bästa 1997.)
Grundskola 7 – 9 Biologi
"Människans hjärna utgör den yttersta gåtan: hur kan en vävnadsmassa med konsistens som ett rått ägg vara ansvarig för din själ, dina tankar, din personlighet, dina minnen och känslor och t o m ditt aktuella medvetande?"

( Ur förordet till boken Hjärnans mysterier av Susan A Greenfield, Det Bästa 1997.)

Innehåll

SYFTE

Varför behöver kroppen styras?

Hur kommer det sig att vi så lätt styrs av våra känslor?

Varför är sömnen viktig för hälsa och välbefinnande?

DET CENTRALA INNEHÅLLET

Vi kommer att studera följande:

 • Hur nervsystem och hormoner samordnar reaktioner i kroppen
 • Att det går kemiska signaler i hormonsystemet, och både kemiska och elektriska signaler i nervsystemet
 • Hur nervcellerna, nerver och ryggmärgen är uppbyggda och fungerar
 • De viktigaste hormonerna och körtlarna som producerar dem
 • Hjärnans delar och olika funktioner
 • Att det finns ett självständigt nervsystem som styr livsviktiga funktioner
 • Skillnaden mellan en reflex och en medveten rörelse
 • Hur minnet fungerar
 • Hjärnans kemi med signalsubstanser och belöningssystem
 • Stress och sömn
 • Några vanliga skador och sjukdomar i hjärnan och nervsystemet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologimatris

Har ej ännu behandlats
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Ställa frågor och bemöta åsikter.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Använda information och skapa texter.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, i välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Genomföra undersökningar.
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågot och planeringar som fungerar.
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågot och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågot och planeringar som fungerar.
Använda utrustningen.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat och dra slutsatser.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett mycket bra sätt.
Resultatens rimlighet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina reultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina reultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina reultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett enkelt sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett utvecklat sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett välutvecklat sätt.
Begreppskunskaper.
Du har baskunskaper om evolutionsteorin och hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt.. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonemang biologiska samband.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt hur kroppen fungerar.
Användning i vardagen och samhället.
Du kan undersöka hur olika saker påverkan ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom ekologin. Du ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du kan undersöka hur olika saker påverkan ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på ett utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp.
Du kan undersöka hur olika saker påverkan ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på ett välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp.
Resonemang hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Naturvetenskapliga upptäckter.
Du kan ge exempel på och beskriva några naturvetensklapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur några naturvetensklapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur några naturvetensklapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: