Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera åk 3

Skapad 2018-12-13 13:33 i Bodaskolan Älvkarleby
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Teknik
Vad är programmering? Vi kommer att lära oss mer om och prova på enkel programmering. Vi kommer att följa serien "Programmera mera" samt testa programmering i Scratch och med hjälp av code.org.

Innehåll

Vi ska lära oss

- börja använda programmering utan dator.

- vad programmering är

- vad en robot är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

- symbolers användning vid stegvisa instruktioner

 

För att lära oss detta kommer vi att

- titta på programserien "Programmera mera"

- programmera en lärare

-   arbeta med skolans Bluebots          Bildresultat för blue bot

 

- arbeta med apparna (ipad): ScratchJr,

- arbeta med datorn programmeringsprogrammen: Scratch och code.org

 

 

Du kommer att lära dig följande begrepp

- algoritm - stegvis instruktion

- kod

- loop

- robot

- programmering

- bugg

 

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

- på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk SO
Programmering

Programmering

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Programmering, veta
Jag kan med hjälp berätta vad programmering är och kan ge exempel på någon sak som är programmerad.
Jag kan kort berätta vad programmering är och kan ge exempel på minst två saker som är programmerade.
Jag kan berätta vad programmering är och kan ge exempel på flera saker som är programmerade.
Programmering, testa
Jag kan, med hjälp, prova på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt, med visst stöd, prova på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt prova på att programmera.
Begrepp
Jag kan med hjälp förstå olika begrepp inom programmering.
Jag förstår och använder vanliga begrepp inom programmering.
Jag förstår och använder mer avancerade begrepp inom programmering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: