Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vätgas

Skapad 2018-12-13 13:52 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi människor är helt beroende av luften omkring oss. Det är syrgasen i luften som vi behöver. Men luften är en blandning av flera gaser. Alla dessa ska du öka din kunskap om. Vätgas finns inte i luften men är ändå intressant på flera sätt. Kan det vara vätgas som driver framtidens bilar?

Innehåll

 

Konkretisering

Under området kommer du att öka dina kunskaper kring

 

 • luftens sammansättning och dess betydelse för livet på jorden
 • de enskilda gaserna i luften och lära dig att känna igen dem
 • hur människornas utsläpp påverkar luften
 • resonera kring vätgas som  t ex framtidens bilbränsle
 • planera och utföra laborationer samt dra slutsatser och dokumentera

Undervisning/arbetssätt

Vi blandar genomgångar och film med eget arbete och laborationer. 

Bedömning

Bedömning görs på lektioner, vid gruppdiskussioner samt vid läxförhör.

Följande moment kommer att bedömas

 • formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
 • framföra åsikter och argument
 • genomföra undersökningar
 • planera undersökningar
 • jämföra resultat och dra slutsatser
 • dokumentera laborationer
 • kunskaper om kemiska sammanhang
 • föra resonemang om kemiska processer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: