Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 SVA åk 7 SH - Insändare

Skapad 2018-12-13 13:56 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet lär du dig att skriva en insändare. Du får också träna på att ge respons på andras insändare och bearbeta din egen.

Innehåll

Insändare HT18

Mål för elev

Du ska lära dig hur en insändare är uppbyggd.

Du ska kunna skriva en insändare.

Du ska kunna bearbeta din egen insändare med hjälp av respons du fått. 

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att läsa insändare och gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Sedan får du själv skriva en egen insändare. Som avslutning på arbetsområdet får du respons på din egen insändare och kan bearbeta den med ledning av responsen du fått. 

Bedömning

Se bedömningsmatris nedan.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

SvA
Jä ht 18 åk 7 Sva Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera sig och kommunicera i skrift
följa språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har i stort sett följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är enkelt och inte så varierat. Du gör en del stav- och språkfel.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är ganska utvecklat och varierat. Du gör få stav- och språkfel.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är utvecklat och varierat. Du gör nästan inga stav- och språkfel.
formulera sig och kommunicera i skrift
argument
Dina argument är enkla. Datorer i skolan måste vi ha för då lär vi oss bättre.
Dina argument är utvecklade. Det är smidigare att skriva på dator och man slipper en massa skrivhäften som snart tar slut. Det blir enklare att lära sig stava med en dator eftersom man direkt kan se om ordet är felstavat. Det finns många användbara program, t ex kan man tala in text som datorn skriver. Det finns talsyntes så att man kan få texten uppläst.
Dina argument är välutvecklade. Du hänvisar till andra personer/grupper/undersökningar. Argument + Rektor Pelle Persson på Järnåkraskolan i Lund säger att elevernas resultat har förbättrats tack vare datorerna. En undersökning på skolan visar att 8 av 10 lär sig bättre med dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: