Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt

Skapad 2018-12-13 14:05 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer i matematiken att arbeta med talområdet 0-100. Där kommer du att få fördjupa dig olika räknesätt och begrepp. Vi kommer också arbeta med geometriska formerna, area, volym, längd, klockan och programmering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

- förstå och använda talen 0-20

- förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion

- förstå matematiska begrepp 

- använda klockan (hel, halv, kvart i och kvart över)

- känna till de geometriska formerna, area, volym, längd

- programmera

Bedömning - vad och hur

Vad

Din förmåga att förstå och använda dig av:

- addition, subtraktion inom talområdet 0-20 och likhetstecknet betydelse

- inom talområdet 0-100 kan talens grannar, antal-siffra 

- tiotal och ental

- tiohopp och femhopp 0-100

- begreppen: tiotal, ental, area, volym, längd, geometriska formerna, 

-klockan (hel, halv, kvart över och kvart i) veckodagar och årstider

- programering

Hur

-du deltar i samtal och visar att du kan resonera (en till en, i par och helklass)

-genom diagnoser

-genom ditt arbete på matematiklektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

- diskussioner och resonemang kring arbetsområdet

- konkret material

- matteboken

- arbetsblad

-problemlösning

- gemensamt i helgklass, i grupper samt ensklit

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: