Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 18 SVA åk 7 - Läsning- "En ö i havet" SH

Skapad 2018-12-13 14:08 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi läser boken "En ö i havet" av Annika Thor och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer under ett antal veckor att läsa och diskutera boken "En ö i havet". Vi kommer att skriva en bokanalys efter avslutad läsning.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet jobbar vi främst mot:

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan diskutera och reflektera kring bokens teman/budskap
 • kan planera och ta ansvar för din läsning och fullfölja tillkommande uppgifter både i och utanför klassrummet

 

Arbetssätt

Du kommer att få ett lässchema som du följer för varje vecka samt frågor till boken. Du får lektionstid både till att läsa och utföra uppgifter kring boken men du kommer även att behöva arbeta med detta hemma. Uppgifterna besvaras med hela meningar och kräver utförliga svar.

 

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/temat i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens tydligt framträdande budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken både muntligt och skriftligt.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken både muntligt o skriftligt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken både muntligt o skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: