👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa tal och potenser

Skapad 2018-12-13 14:48 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Här får du lära dig: - att räkna med negativa tal - hur man skriver stora och små tal med tiopotenser - att räkna med potenser - att räkna med tal skrivna i grundpotensform

Innehåll

 

År 9  MATEMATIK: Kap.2 z-boken.

 

Negativa tal och potenser  v.2 - 6

 

Vecka

03C & 03M

Arbetsområde Tal och algebra sid. 6 - 53

2

Ons

Fre

Genomgång kap.2.1

Kap.2.1 klart

3

Mån

Ons  

Fre

Genomgång kap.2.2

kap.2.2 klart

Genomgång kap. 2.3

4

Mån

Ons

Fre

kap. 2.3 klart

Genomgång Kap.2.4

Kap. 2.4 klart

5

Mån

Ons

Fre

Genomgång kap.2.5 (vikarie denna veckan)

Kap.2.5 klart

Repetition

6

Mån

Ons

Fre

Repetition

Repetition

Prov kap 2.1 – 2.5

7

Mån

Ons

Fre

 

Genomgång av prov

Genomgång kap.1.4

8

Mån

Ons

Fre

Sportlov hela veckan

9

Mån

Ons

Fre

Kap. 1.4 klart

Genomgång kap.3.3

Kap. 3.3 klart

 

Negativa tal: https://www.youtube.com/watch?v=ns_19UjkQ8c

Potenser: https://www.youtube.com/watch?v=6aTOR9MNV-s

Räkna med potenser: https://www.youtube.com/watch?v=iVqfn3_K-I0

Små tal och tiopotenser: https://www.youtube.com/watch?v=7I2xiQJPsyQ

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris År9 kapitel 2 "negativa tal och potenser"

Ännu inte uppnått
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar inte kunskaper om begreppen: siffror, naturliga tal, positionssystemet, decimaltal och de fyra räknesätten.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen
Eleven visar goda kunskaper om begreppen taluppfattning
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen taluppfattning
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven visar inte fungerande metod.
Eleven använder en fungerande metod för att beräkna tal uppgifter
Eleven använder en ändamålsenlig för att beräkna uppgifter
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod för att beräkna uppgifter
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet.
Resonemang
Eleven visar inte kunskaper för ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimligt svar.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring jämförelsen av talen.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring de fyra räknesätten.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.