Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT18 åk 8 SV/SVA SH - VINTERPRAT

Skapad 2018-12-13 15:00 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under ett antal veckor att jobba med projektet "Vinterprat".

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt din förmåga att bearbeta egna texter och ge respons på andras texter.

Du ska också utveckla tilltro till din egen förmåga att förmedla egna tankar och åsikter. 

Du ska kunna 

 • skriva ett sommar-, vinterprat där du formulerar egna tankar och åsikter
 • bearbeta din egen text och ge respons på andars texter
 • använda olika stilfigurer och gestaltningar för att förbättra din text
 • tala in ditt sommarprat samt musik- och bildsätta det

 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Tala, skriva och samtala samt Läsa och skriva.

Genomförande

 • Vi lyssnar gemensamt på några sommar- och vinterprat. 
 • Du samlar idéer till ditt eget prat. 
 • Du skriver ett manus till ditt prat.
 • Du får respons på ditt manus. Du ger också respons till en eller flera kamrater.
 • Du bearbetar ditt manus.
 • Du övar in ditt prat.
 • Du väljer musik och bild till ditt prat. 
 • Du spelar in ditt prat.
 • Vi lyssnar tillsammans på varandras vinterprat.

 

Bedömning

Du visar att du lärt dig skriva ett manus genom att lämna in ditt sommarprat. 

Du visar att du kan formulera dig muntligt genom att spela in ditt sommarprat.

Du visar att du kan koppla din bild och din musik till ditt prat genom att skriva en text kring detta. 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift, samt att anpassa språket efter olika syften. 

 

Matriser

Sv SvA
SOMMARPRAT

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt
Struktur
Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Sommarpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar relativt väl för radioprogrammet Sommar i P1.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för radioprogrammet Sommar i P1.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: