Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, Förskoleklass, Brunnsparksskolan

Skapad 2018-12-13 15:18 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola F Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Metod

  Du ska få träna på att: 
 • uttrycka dig genom att göra egna bilder
 • samtala om vad bilderna föreställer
 • göra bilder i olika tekniker och material 
 • göra bilder efter en instruktion
 • titta på olika bilder och samtala vad bilden berättar om

Hur?

 • Använda flaskfärg, vaxkritor, vattenfärg, tuschpennor och färgpennor
 • Genom att träna på olika finmotoriska aktiviteter som behövs vid bildskapande (t ex klippa, klistra, måla innanför linjer etc.)
 • arbeta med färglära och blanda färger
 • måla till musik
 • använda digitala verktyg för att skapa och dokumentera
 • arbeta med lera

Tidsplan (När)

Läsåret 20/21

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: