Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh åk 2 vt-20

Skapad 2018-12-13 15:37 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad Vt-15
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Pedagogiska planering med syften och mål för åk 2 nedbrutna ur läroplanen Lgr11

Innehåll

Analys

Ge eleverna möjlighet att finna glädje i att röra
sig allsidigt både individuellt och i grupp.

Syfte/mål

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

- Röra sig allsidigt i olika sammanhang

Central innehåll

Eleverna kommer att öva:

- De sammansatta grundformerna
- Eleverna kommer att utföra enklare danser

- Enkla kartors uppbyggnad och passa kartan mot omgivningen

- Lekar och rörelse i olika fysiska miljöer

Konkretisering av mål

Eleverna kommer att få:
- Öva upp sin förmåga i racketsporter, öga-hand kontroll

- att kunna grunderna i basket och bandy så passa att du kan delta i spelet

- lära sig ett par enkla danser.

- få en första kunskap om hur man passa och läsa karta, samt lära sig några karttecken
- Göra lekar och annan fysisk aktivitet ute.

Bedömning

Bedömningen sker konternuerligt av läraren.

* Att eleven deltar efter sin bästa förmåga i både danser och lekar, inne och ute

* Att eleven kan passa och läsa en karta

* Att eleven kan rumsuppfattningen bakom, framför, ovanpå, under och vid sidan av

* Att eleven kan vad färgerna på en orienteringskarta står för, samt tre karttecken

* Att eleven deltar och utvecklar en kunskap om bollspelet

Genomförande

Vi kommer att dansa traditionell dans i grupp/ring samt göra danslekar. 

Vi kommer att öva på fyra bollsporter under terminen. Det är badminton, bordtennis, basket och bandy.

För att öva att läsa karta och passa karta kommer vi att börja med att prata om rumsuppfattning och hur en karta är uppbyggd med karttecken. Eleverna kommer sedan själva att få gå efter kartor och placera ut föremål och hämta saker efter en karta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: