Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Ht-18 Förskola-Hem Solen

Skapad 2018-12-13 16:51 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Solen

Prioriterat mål

Lpfö98 Rev. 2016

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, 

 

Nuläge

Vid hämtning och lämning har vi en nära och informerande stund med vårdnadshavarna. Vi delger dem genom samtal och genom Unikum hur deras barns vardag i verksamheten ser ut. Vi erbjuder alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal per läsår och är öppna för dialog när så vårdnadshavaren önskar. Ett "föräldrarmöte" erbjuds en gång per år.

Utveckling pågår när barnen

När vi har en öppen dialog med vårdnadshavarna och är nyfikna på deras åsikter och tankar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Fortsätta att vara lyhörda inför vårdnadshavarnas tankar, åsikter och önskningar.

Under höstterminen bjuder vi in alla vårdnadshavare till ett "föräldramöte".

Så här ska vi följa upp

I dialog med vårdnadshavare får vi "kvitto" på att de känner sig delaktiga och att de får göra sin röst hörd. Genom en vårdnadshavarenkät som erbjuds alla en gång per år kan vi se hur resultatet speglar de vi strävar emot, att alla skall känna sig delaktiga.

Under utvecklingssamtal som erbjuds varje barn minst en gång per år får vi möjlighet att i dialog med vårdnadshavare dels dela med oss av våra erfarenheter av barnet och höra deras. Här kan båda parter prata djupare än det som sker dagligen i hallen vid hämtning och lämning.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg  på Unikum. Genom kontinuerlig dialog med vårdnadshavare kommer vi att kunna säkerhetsställa alla barnens behov uppfylls.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: