Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Direkt, De fyra räknesätten

Skapad 2018-12-13 18:32 i Gylle skola Borlänge
I detta moment som handlar om stora tal kommer vi att fokusera på tal, storleksordning och de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik
I detta moment kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten på olika sätt.

Innehåll

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna

- läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

- ordna tal efter storlek

- addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.

- använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

- avläsa och skriva tal inom det romerska talsystemet

- prioriteringsreglerna

- kunna räkna division med minnessiffror

- förstå vad som menas med negativa tal

- jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal

- kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t ex 10 - 5 = ? + 2

Du kommer att få:

- Lyssna på genomgångar

- Arbeta med olika typer av tal

- Öva problemlösningsuppgifter med andra

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i lektioner

- Diskutera de fyra räknesätten

- Göra diagnos och prov

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos 1

 • De fyra räknesätten prov

 • Diagnos 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Detta har du visat att du kan under detta moment.

Ännu inte nått målen.
Nått målen
Nått målen mer än väl
Problemlösning
Du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt samt föra enkla resonemang om matematiska begrepp om tillvägagångssätt och rimlighet.
.
Begrepp
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
Begrepp
Du kan ordna tal efter storlek.
Begrepp
Du kan addera inom talområdet.
Begrepp
Du kan subtrahera inom talområdet.
Begrepp
Du kan multiplicera inom talområdet.
Begrepp
Du kan dividera inom talområdet.
Begrepp
Du kan använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".
Begrepp
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Begrepp
Du kan prioriteringsreglerna.
Begrepp
Du förstår vad negativa tal är och du kan jämföra och storleksordna positiva och negativa tal.
Begrepp
Du förstår vad likhetstecknet betyder.
Metoder
Du kan välja och använda matematiska metoder med tillfredsställande resultat.
Kommunikation/Redovisning
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: