Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt skapande arbete åk 9

Skapad 2018-12-13 18:45 i Hamburgsundskolan Tanum
uppgift inom slöjd; textil, trä metallslöjd. "Fritt skapande"
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Inom denna uppgift får du möjligheten att välja arbete. Du väljer tekniker och kombinerar dessa så att du får en produkt som du vill skapa. Jag vill att du kombinerar minst två material. Inom arbetsområdet arbetar du med slöjdens olika delar som idéutveckling, överväganden, framställning, värdering och hur de samverkar under framställningen själva arbetsprocessen. Du får möjligheten att under arbetsområdet visa din förmåga att planera ditt arbete utifrån egna förutsättningar och tillgång på tid och resurser. Ditt arbete bygger på progression från dina tidigare kunskaper som du kan vidareutveckla, eller nya tekniker du vill prova.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål 

 • att alla elever respekterar andra människors lika värde.
 • att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
 • att eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 • att du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

 • att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till Din egen förmåga.

 

Förmågor

Vi kommer arbeta med följande förmågor

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • Två och tredimensionella skisser, modeller och och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 • Tolka slöjdföremålets estetiska uttryck.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om:
 • Inom både textil, trä och metall.
 • Se och hitta information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, materialkännedom genom exempelvis muntliga och praktiska genomgångar, instruktionsfilmer från Youtube mm.
 • Slöjdens material: exempelvis trä som är lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material.
 • Olika verktyg och hantverkstekniker inom det område du valt.


FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

Du kan exempelvis välja den slöjdteknik du tycker bäst om och utgå från det. Om du väljer att göra tex. en låda. En låda kan vara enkel eller utvecklad, det finns valmöjligheter att jobba mot högre mål och utveckla ditt arbete. Det finns många sätt att ta sig vidare. Hur vill du att ditt arbete ska se ut? Du börjar med att skissa hur du vill att ditt arbete ska se ut, därifrån väljer du storlek på ditt projekt samt sammanfogningstekniker. Tänk på tidsåtgång! Du kan utveckla ditt arbete genom att sätta in hyllor eller sätta på ett lock. Du kan sätta på gångjärn eller utveckla att göra egna gångjärn. Vilket annat material ska du kombinera din låda med? Vill du klä den invändigt med tyg, sätta på läder/skinndetaljer eller kanske sätta in en glasruta i locket?

 

  Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Bedömningen görs utifrån det du visar när du planerar, ditt praktiska arbete (arbetsprocessen), det färdiga resultatet och till sist hur du dokumenterar och utvärderar ditt arbete och färdiga produkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner**.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och delvis egna initiativ**.
Du kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål med precision i olika material utifrån **instruktioner och egna initiativ**.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt **med precision**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **viss** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **relativt** god användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **god** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: