Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-12-13 20:02 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

 

Detta ska vi göra på lektionerna:

 

metoder för multiplikation med stora och små tal

 

metoder för division med 10, 100 och 1000

 

metoder för multiplikation och division av tal i decimalform

 

bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division

 

välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer

 

kunna använda begreppen i kapitlet

 

Kap 2 Multiplikation och division

 

Vi kommer tillsammans att gå igenom lärandemålen i klassrummet. Tänk på att fråga om det är något du undrar över. Eftersom delarna i matematiken hänger ihop är det viktigt att du förstår alla bitar så säg till om du fastnar på något. Längst ner hittar du vilka bedömningskriterier vi tittar på.

 

Detta ska du kunna efter arbetsområdet:

 

 

 

Dessa förmågor kommer vi att arbeta med:

 

Vi kommer att träna på de fem förmågorna inom matematik. Dessa fem förmågor är metod, problemlösning, resonemang, begrepp och kommunikation.

 

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med tal multiplikation och division med tal i decimalform.

 

 

 

Metod

 

 

 

Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.

 

Problemlösning

 

Lös enkla problem genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.

 

Resonemang

 

Beskriv tillvägagångssätt och för resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

 

Begrepp

 

Du har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i rätt sammanhang.

 

Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. När du växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

Kommunikation

 

Du kan redogöra för, och samtala om, ditt tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal för och följer du matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

 

 

 

Detta ska vi göra på lektionerna:

 

 

 

  • metoder för multiplikation med stora och små tal
  • metoder för division med 10, 100 och 1000
  • metoder för multiplikation och division av tal i decimalform
  • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division
  • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer
  • kunna använda begreppen i kapitlet

 

 

 

Detta kommer vi att bedöma:

 

Vi kommer att bedöma hur väl du klarar de fem huvudförmågorna. Alla fem är viktiga så tänk på att försöka förbättra dig på alla områden. Det är viktigt att du inte missar någon av dem eftersom det krävs redovisad kunskap i alla huvudförmågorna för att bli godkänd.

 

Bedömningen sker på proven och under lektionstid.

 

Provet kommer inte att betygsättas utan visa vilken nivå du klarar på det här arbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matris i matematik för år 6

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa uppgifter
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: