Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass

Skapad 2018-12-13 22:13 i Gruvrisskolan Falun
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Svenska
I förskoleklass får du på ett lekfullt och inspirerande sätt möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang, både muntligt och i skrift. Under vårterminen får du möjlighet att fortsätta att utveckla din språkliga medvetenhet och förberedas inför läs-och skrivinlärningen i årskurs 1. Du kommer nu få möjlighet att träna mer på olika språkljud och bekanta dig med fler bokstäver och ord.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.  

Du kommer få utveckla din förmåga att:      

 • lyssna, prata, kommunicera och berätta i olika sammanhang.
 • samtala och reflektera över texter, berättelser och händelser.
 • skriva bokstäver och ord vid olika sammanhang.
 • förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.
 • känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • läsa och skriva ditt namn, bokstäver och ord.
 • återberätta genom tal och bild.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att träna dina förmågor genom att:

 • lyssna efter första och sista språkljudet i ord.
 • markera och räkna språkljud.
 • ta bort och lägga till språkljud i ett ord.
 • skriva bokstäver och ord.
 • lyssna till högläsning av olika texter och berättelser.
 • skriva egna berättelser för hand och på ipad.
 • spökskriva/lekskriva, skriva ord, meningar för hand och på ipad.
 • samtala kring olika texter och ord.
 • framföra egna åsikter, lyssna och reflektera i par och i grupp.
 • arbeta med månadens bokstav.
 • delta i språksamlingar med Bornholmsmodellen och läsfixarna.
 • arbeta med praktiskt bokstavsmaterial.
 • se på bokstavslandet.
 • sjunga bokstavssånger.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: